Beneluxweg-Zuid / Oranjewoud. Gemeente Oosterhout in overtreding van de wet


Nu de schriftelijke uitspraak van de rechtbank er ligt, kan geconcludeerd worden dat de acties om de bomenkap tegen te houden zeer gerechtvaardigd waren. De uitspraak van de rechtbank komt er op neer dat er niet gekapt mag worden voordat er een plan ligt voor alternatieve vliegroutes voor vleermuizen. Bovendien moeten deze vliegroutes al functioneel zijn, voordat de bestaande vliegroutes vernietigd mogen worden.

De rechtbank heeft de kapvergunning dus in feite vernietigd, en die geldt met terugwerkende kracht. Dat betekent dat op het moment van het kappen [afgelopen donderdag en vrijdag], er geen kapvergunning was en de gemeente in strijd gehandeld heeft met de wet.

De protestacties van de bewoners waren erop gericht dat de gemeente een aantal dagen zou wachten met kappen, tot dat er een schriftelijke uitspraak zou zijn. De enige reden die volgens de actievoerders te bedenken valt, is dat de gemeente zelf al het gevoel had dat de uitspraak wel eens verstrekkende gevolgen qua tijdsplanning zou kunnen hebben voor het te realiseren plan Beneluxweg-Zuid / Oranjewoud, en zo de actievoerders voor een voldongen feit wilde stellen. Het om deze reden inzetten van de noodverordening inclusief de daarbij aanwezige politiemacht, is in het licht gezien van de uitspraak op zijn zachtst gezegd zeer dubieus te noemen, volgens een woordvoerder van de actievoerders.

De Milieuvereniging is van mening dat met deze uitspraak de kans groot is dat de plannen niet of moeilijk uitvoerbaar zullen zijn en overweegt nu om aangifte te gaan doen van een strafbaar feit, omdat de gemeente in strijd gehandeld heeft met de wet, haar eigen verordening en de flora- en faunawet.