jp stofkamWe gaan langzamerhand de komkommertijd opheffen. En hoe kunnen we dat beter doen met een heus aankomend graaischandaal in ons Storpje.

Sinds enkele weken waren we op de hoogte van de geruchten dat er een onderzoek naar uw burgervader ingesteld was. In dit onderzoek zou het declaratiegedrag van uw Storpvader onder de loep genomen worden. Het blijft immers een politicus. Dus waarom zou hij anders dan de anderen zijn? En waarom waren ze in Hilvarenbeek zo blij met zijn vertrek?

Volgens onze bronnen botert het helemaal niet meer zo op het Slotjesveld. Zo zou Huisman degene zijn die de heg van Willemsen aan de grote klok heeft gehangen, nadat een hufter die niet tegen zijn verlies kan Willemsen erbij genaaid had.

In een Storp, waar men een stankcirkel zodanig verkleint zodat de eerste burger prettig op zijn gekozen lokatie kan wonen, zijn wij niet de beroerdste om de stankcirkel weer wat te verruimen, zodat ook u de geur van vermeende corruptie kan waarnemen. Hierbij de brief die een bezorgde burger aan uw college heeft verstuurd:

Betreft: het lekken van informatie m.b.t. het declaratiegedrag van S. Huisman, burgemeester.

Oosterhout, 10 augustus 2012.

Geachte heer Peters,
Hedenmorgen vernam ik uit betrouwbare bron dat uw collega de heer M. Willemsen een onderzoek heeft laten starten naar het declaratiegedrag van de Burgemeester de heer S. Huisman (VVD), maar dat dit initiatief voor onderzoek m.b.t. het declaratiegedrag van u vandaan komt mijnheer Peters (VVD). Kortom; de ene VVD-er tracht de andere VVD-er in zijn hemd te zetten.

Naar ik mag aannemen mijnheer Peters zult u deze declaratiebevindingen van de heer S. Huisman ook in het openbaar publiceren? Of wordt door u dit onderzoek ook in de doofpot van de Gemeente Oosterhout gestopt, temeer daar er een doofpotcultuur in Oosterhout heerst.

Wellicht zou Burgemeester de heer S. Huisman een onderzoek kunnen laten verrichten m.b.t. afval scheiden loont en wat de daadwerkelijke kosten hiervan zijn?

U kunt dan beiden tegelijkertijd de uitkomsten van deze onderzoeken openbaar publiceren!

Ik en met mij zovelen, zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek, temeer daar ik nog steeds niets van u vernomen heb op mijn mails mijnheer Peters m.b.t. afval scheiden loont en het kostenverhaal hiervan.

Naar de heer Willemsen wil ik mij excuseren, daar ik zijn naam eerder onterecht heb genoemd m.b.t. het onderzoek naar het declaratiegedrag van de heer S. Huisman.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
In afwachting van uw reactie verblijf ik.
Hoogachtend,

Naam bezorgde burger

Er heeft tussen deze burger en woordvoerder lambregts van de gemeente een gesprek plaatsgevonden. Waarbij de burger, naar eigen zeggen, niet van zijn stuk te brengen was en geen mogelijkheid tot downplayen overliet. Volgens Frank Lambregts (informeel) was het een leerzaam en interessant gesprek.