Wolf in schaapsklerenWie Storp heeft gevolgd weet dat er heel wat te doen was over het verschenen IROKO-rapport (Link 1. link 2 en link 3). Daarin viel te lezen dat !GO afgezet tegenover het landelijk gemiddelde stevige overhead heeft. Nu heeft uw raad het Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2017 WAVA-GO BV vastgesteld. Kijk even mee hoe het bedrijf al de goede raad van uw destijds boze raad naast zich neerlegt. Het management heeft compleet het schijt aan de gemeenschappelijke raden en trekt zijn eigen plan.

Niet poepen op mijn CV a.u.b

Het is inmiddels een publiek geheim dat het bedrijfsplan zelf niet volgens geldende procedurele regels het pand van WAVA/!GO heeft verlaten. Uw SP-wethouder was hiervan op de hoogte maar heeft het plan toch aan uw raad voorgelegd. Voorafgaande aan de raadsvergadering heeft dezelfde SP-wethouder raadsleden gevraagd geen zienswijze in te dienen. Dit is minimaal een zeer vreemde zet te noemen. Destijds als raadslid het hoogste woord over het welzijn van de SW-ers hebbende, om dan vervolgens als wethouder de raad vragen om het bedrijfsplan (waarin het bitter weinig over de SW-er zelf gaat) zonder veel gezeur vast te stellen. Dan gaat men al gauw denken aan een baangarantie voor na het wethouderschap.

Waar het hart van vol is probeer je te verbergen

Groen Brabant en VVD hadden geen boodschap aan het verzoek van de SP-wethouder om geen zienswijze in te dienen en pakte via een amendement toch de overhead aan. Op de stemmen van uiteraard CDA en Gemeentebelangen na is het amendement aangenomen. Groen Brabant had al ervaring met de SP wat statushouders betreft. Het bedrijfsplan staat vol met activiteiten ontwikkelen, zoals statushouders als nieuw verdienmodel om de overhead het bedrijf in leven te houden. Allemaal activiteiten betaald met subsidiegelden waarvoor ze niet bedoeld zijn.