zigeuner"Een wethouder uit Oosterhout voelt zich door een buurtbewoner - een die niet eens in zijn nabijheid woont - zodanig bedreigd dat hij met zijn gezin op een onbekende plaats ondergedoken zit. Er wordt voor zijn leven gevreesd."

We moeten niet raar staan te kijken dat we bovenstaande quote vandaag of morgen in een of andere krant kunnen vernemen. Het schijnt ook in dit Storp de gewoonte te worden, wanneer men het niet met argumenten kan winnen, een bestuurder de kop van de romp te willen stompen.

Als men dat dan nog stompend wil doen mag je jezelf als bestuurder gelukkig prijzen. Tegenwoordig zet men ook zwaardere middelen in om ons college een kopje kleiner te maken.

Waar zou dat toch vandaan komen?

Soms halen bestuurders zich de woede van bewoners op de hals door besluiten te nemen waarbij de grootste debiel nog wel kan zien dat het zaakje aan alle kanten stinkt. De casus Oranjewoud is een recent voorbeeld waar mensen compleet overstuur raakten. U heeft er op deze site alles over kunnen lezen. Een besluit dat afgewezen was door de raad binnen mum van tijd toch weer door de raad loodsen, net zolang totdat het gewenste besluit bereikt is, roept agressie op. Iedereen heeft er de doorzichtigheid van doorzien. Vooral dankzij partij(en) die ineens 180 graden draaien. Dan kan men wel boos zijn op het college, het is de raad die er een puinhoop van maakt en een podium voor haat creëert. Haat tegen het grote geld (Oranjewoud) en de politici die voor het grote geld buigen.

De raad zet aan tot haat

Het eindeloos zeveren en tweedracht zaaien is enkele van uw raadsleden wel toegeschreven. Om een voorbeeld te noemen, kunt u zich nog Houtse Heuvel 44a herinneren? Besluiten nemen tegen beter weten in en die bij de Raad van State niet te motiveren zijn. Toch wordt er maar door geëtterd om bewoners het zo lastig mogelijk te maken. Het lijkt wel op een blinde haat jegens burgers, en allemaal met de schijn dat het om een vriendendienst gaat.

Zo verscheen er afgelopen weekend een artikel bij onze zuiderburen die rechtstreeks te linken valt aan een recent koppijndossier. Die van de Vuur- en Wintervlinderhof. Een dossier die grote gelijkenis heeft met Houtse heuvel 44a - zoals de gewraakte wethouder ooit eens aangaf.

Ook in dit dossier kunnen sommige raadsleden - met Gemeentebelangen voorop - het niet laten om de ene burger valse hoop te geven en de andere burger het bloed onder de nagels uithalen. Ondanks een genomen besluit, dat bij de Raad van State met de beste wil van de wereld door de ambtenarij van Oosterhout niet te motiveren viel en zodoende van tafel geveegd was, willen sommige burgerhaters toch dezelfde ambtenaar met hetzelfde verhaal terug naar Den Haag sturen.

In de ene vergadering vraagt men de pleitnota, zoals bij de Raad van State te berde gebracht, als inzage te leggen. In de vergadering daarop maken ze de ambtenaar voor complete lul uit. Zonder aan te geven wat hij dan wel had moeten zeggen volgens het Speldenkussen.

Door fopspenen uit te delen en ambtenaren voor boerenlul weg te zetten, die geen fatsoenlijke pleitnota af kunnen scheiden, roep je extra haat op bij burgers die zich in hun belangen geschaad voelen. Ook komt John de Vries van Storp.nl ter zake in het krantenartikel. Deze is inderdaad gebeld door de journalist. Of het uit zijn koker komt dat de heg van wethouder Willemsen dood moet. Als de journalist zich een beetje verdiept had in de kwestie had hij uit de woorden van Willemsen kunnen opmaken dat de dader in de hoek van de tegenstanders zit.

Daarbij is het schadelijk voor de goede naam van John de Vries en Storp.nl wanneer journalisten zomaar gaan blaten. Zoek het dan liever in de oorzaken dan een stukje papier opvullen.

En om ook maar eens een Rooversje te doen:
Een fijne en hatelijke week toegewenst.