Vonk stond bekend als een alleenheerser bij !GO. Verschillende informatiebronnen bij !GO hebben ons gemeld dat er sinds kort een zéér merkwaardig bericht op de prikborden in het bedrijf !GO waar te nemen valt. Op de prikborden is de agenda van ondernemingsraad te raadplegen en daaruit is op te maken dat diezelfde ondernemingsraad het overleg met directeur Egbert Lichtenberg opgeschort heeft. Voor een bedrijf met zo`n besmettelijk verleden wederom een opmerkelijk gebeuren. In feite staat hier dat er een tijdelijke(?) breuk in de relatie tussen OR en bestuur is ontstaan.

Natuurlijk blijven de gelederen voorlopig gesloten maar Storp.nl zal toch maar weer eens gaan spitten. We praten tenslotte wel over uw belastinggeld waarmee alles draaiende wordt gehouden. Het enige wat zo in ons opkomt zijn 2 belangrijke gebeurtenissen die recent hebben plaatsgevonden. Dat is de behandeling van re-integratiebeleid waarbij de huidige wethouder de puinhopen van haar voorgangster moet zien op te ruimen en de terugkoop van het pand waarin !GO gehuisvest is. Het is sowieso enigszins vreemd te noemen dat geen enkel raadslid vragen over laatstgenoemde aan het college heeft gesteld.

We spitten verder!