Begroting GR WAVA wordt weer ouderwets Vonkiaans.

Wegens een kleine storing zijn we wat verlaat met het plaatsen met het eind van de laatste raadsvergadering. Degene die bij ORTS de gemiste uitzending heeft beluisterd kan dit overslaan natuurlijk.

Bij de eerste behandeling van 'Ontwerpbegrotingen verbonden partijen 2012' was het al duidelijk waarom staatssecretaris Krommetje Krom naar Oosterhout moest komen. Hij mag bij de WAVA dan wel zijn partijgenoten uitgelegd hebben hoe ze hun begroting moeten presenteren maar dit is vergeefse moeite gebleken.

We hebben van betrouwbare bronnen vernomen dat mevrouw de wethouder heeft staan jokken. Want op de vraag van de heer de Hoogh (SP) hoe het staat met de bezuinigingen heeft ze geantwoord dat ze het volste vertrouwen heeft in de uitvoering daarvan.

Het ligt dus toch weer ietsje veul anders:

1 De actievoerders van !GO hebben aan de medewerkers van !GO {rokbox title=|Storp:: | text=|het stakingsreglement uitgedeeld. | size=|550 780|}storp/raadsvergaderingen/2011/juni/vp/afb/manual1.jpg{/rokbox} Consulenten, managers en werkleiders opgelet! {rokbox title=|Storp:: | text=|Leest u vooral het een na laatste dotje goed| size=|600 894|}storp/raadsvergaderingen/2011/juni/vp/afb/manual2.jpg{/rokbox} en laat de sociaal zwakkeren eens niet alleen óók voor U de kastanjes uit het vuur halen!

2 De aankondiging van actievoeren is inmiddels al op het prikbord verschenen. Gelukkig werken er daar mensen die goed kunnen fotograferen, {rokbox title=|Storp:: | text=|dus bij deze. | size=|500 751|}storp/raadsvergaderingen/2011/juni/vp/afb/actie.jpg{/rokbox}

3 De vakbond {rokbox title=|Storp:: | text=|heeft zich ondertussen wederom geroerd | size=|600 799|}storp/raadsvergaderingen/2011/juni/vp/afb/nbr.jpg{/rokbox} en een nieuwsbrief doen uitgaan over de acties die gaan komen aan leden.

4 De aanleiding voor aankomende acties is behoud van het huidige CAO en NEE tegen de 'wet werken naar vermogen'. Ook de voornemens van GR WAVA om een commissie samen te stellen die de werkwijze van deze regeling gaat bespreken is bij de actievoerders in het verkeerde keelgat geschoten. Over WSW IS MET DE WSW praten!

5 Tevens is de vrees van de actievoerders - na het gelezen van de begroting hebbende {rokbox title=|Storp:: | text=|(punt 2.2 laatste blokje) | size=|700 789|}storp/raadsvergaderingen/2011/juni/vp/afb/punt5.jpg{/rokbox} - dat er op langer termijn een verkapte reorganisatie gaat plaatsvinden.

Ook wordt er veel vernomen over WSW-ers en het bezuinigen daarop, maar niets over het wieberen van overtollige consulenten e.d. Tevens is het vreemd dat er ook door gemeenten geen enkele euro geïnvesteerd wordt in de achterblijvende groep WSW-ers die door toedoen van deze wet gegarandeerd gaan komen.{rokbox title=|Storp:: | text=| Maar al bij al nu het slechte nieuws. | size=|600 472|}storp/raadsvergaderingen/2011/juni/vp/afb/wk.jpg{/rokbox} Bij 'Wat mag het kosten?' zag u niets dan anders negatieve resultaten bij elkaar opgeteld zijn. Op overig personeel (consulenten en werkleiders nu ook weer opletten) wordt circa 2 miljoen eurootjes in 1 jaar tijd bezuinigd. Wij vrezen dat óók u slachtoffer van deze bezuiniging gaat worden.

Blijft vreemd dat wij het zo bloot kunnen leggen en u van uw raad maar weinig spetterend vuurwerk in het beschermen van de sociaal zwakkere in de raadszaal mag vernemen. Misschien dat zwemmen en voetbal spannender is. Ze beginnen zich pas weer iets af te vragen wanneer 2 wethouders een profielschets voor 2 directeurposten op het Slotjesveld maken en vervolgens doodleuk deze zelf gaan bekleden.