Het is even rustig bij ons.
Dat komt omdat we ook op het politieke front bezig zijn.
Maar er ontgaat ons nog steeds weinig.

Zeker wanneer het de bodemloze put WAVA/!GO aangaat. Laten we eerst maar eens met de uitspraak van de rechter beginnen.

De bitchfight Jantje Peters versus Vonk schijnt in het voordeel van eerst genoemde geslecht te zijn. Vonk wordt alsnog schuldig bevonden van verduistering van gemeenschappelijke gelden. Familietripje naar Amerika, zichzelf met een fikse loonverhoging bedelen en noemt u maar op. Uncle Rob moet nu € 450.000 en de proceskosten terugbetalen aan het werkvoorzieningschap. Het recht heeft geschied volgen Lichtenberg, en uw wethouder van werken naar vermogen. U heeft het vandaag allemaal kunnen lezen bij de zuiderburen.

Maar heeft het recht wel geschied?

U heeft op deze site vele malen de verbazing van mensen kunnen waarnemen betreffende het afschermen van verantwoordelijken die de maatschappij miljoenen en miljoenen heeft gekost. Een wethouder die verantwoordelijk is die wel heel toevallig aan een eigen profieltje voldoet en directeur wordt. Een raad van commissarissen die alleen een leuke bijverdienste genoten heeft. Immers... een zichtbaar protest tegen de gang van zaken is nooit waargenomen.

Ook is al een tijdje in de wandelgangen te horen dat Vonk bij zijn voormalige werkgever Mede onder dubieuze omstandigheden is kunnen vertrekken. Daarna is hij doodleuk aangenomen als directeur van het werkvoorzieningschap, die nu het geld terugeist. Wie heeft er zo zitten slapen dat de gangen van Vonk niet nagetrokken zijn voordat hij aangenomen was? Wie heeft er een screening voor een fraudegevoelige job, we praten immers over mogen spelen met gemeenschapsgeld, niet nodig bevonden?


Hoe komt het dat het toenmalig college, met Oolhorst als WAVA-bestuurder, zo heeft geslapen dat er nog steeds 9,5 miljoen euri zoek is?

Is het dan ook niet raadzaam dat onze huidige raad de uitspraak van de rechter in gaat zien en zich beraad op vervolgstappen?

Of gaat ook deze raad weer de mantel der liefde vastnemen om de rest van het witteboordentuig te bedekken? Is het dan voor het gerechtsgevoel niet meer dan normaal dat alle wethouders van toen, die nu nog steeds een ambtelijke functie vervullen, alsnog voorgoed uit ambtelijke functies ontheven worden?

En er werken nog steeds managers en andere leidinggevende bij het werkvoorzieningschap uit de tijd van Vonk. Wat doen we daar mee Egbert?

Ooow, nu Jantje het toch over de wet werken naar vermogen heeft

Over welke wet heeft Jantje het eigenlijk? Er bestaat nog steeds geen wet werken naar vermogen. En de oude SW’ers blijven hun rechten behouden. Dus de SW'ers die voor 15 mei 2011 in dienst zijn getreden behouden hun rechten. Dus helaas is al het werk van Cedris, om iedere stumper buiten het gebouw te trappen, niet haalbaar. Wie zat er ook alweer bij Cedris?

Ons advies is dan ook om maar eens flink in het management te snijden. We zitten nu met 3 directeuren die, gezien de landelijke normen, vast niet ver van de Balkenendenorm zullen zitten. Zo kan ook in die 8 managers en vele handjes vol leidinggevende gesneden worden.

Wat dacht u van samenwerking met andere instanties die ook met werk bezig zijn?

Dan nu even een lesje in creatief boekhouden

Het werkvoorzieningschap zal de centjes van Vonk in de cijfers kunnen verwerken, of het plukken van een kale kip nog gaat lukken of niet. Het werkvoorzieningschap komt voor 2011 circa 4,2 ton tekort. Vul dat aan met het fictieve Vonk-bedrag en het is voor de buitenwereld weer helemaal gezond en in orde.

Maar de RvS is er ook nog, mocht u nog nooit van een hoger beroep gehoord hebben.