!GO nu zeer failliet

Zie mun mooie muts!In principe is dit bedrijf elk jaar failliet, maar kan het mede dankzij uw geld steeds raak blijven rommelen. Nu is !GO echt aan de laatste stuiptrekkingen toe, alleen de gemeenschappelijke raden durven maar niet de stekker eruit te trekken.

Het geluid onder dit bericht is van afgelopen zaterdag bij Centraal Café in café de Kloek. Met uiteraard de verrassende analyse van Groen Links dat het allemaal de schuld is van de crisis, verlies van re-integratie, de overheid, wet werken naar vermogen (die nooit een wet is geworden) en de hond van de buren. Nooit wordt de hand in eigen boezem gestoken. In het verleden heeft alleen de SP ferme taal gesproken. Ook als uw gemeentebestuur trachtte uw raad te tackelen om een zienswijze voor gezien te houden. En wat dacht u van de quote destijds en de realiteit nu?

Het algemeen bestuur van WAVA de opdracht te geven in de daarop volgende 12 maanden een scenariokeuze (inclusief implementatie) uit te werken, zodat er vanaf 2013 een toekomstbestendige organisatie is gevormd, inclusief een sluitende begroting, welke is afgestemd op de huidige ontwikkelingen

Work First

Weet u nog het bestaan van Work First? Toen zijn de budgetten overschreden en zodanig misbruikt gebruikt dat de overheid de gemeenten gestraft heeft voor hun enthousiasme bij het inzetten van gelden die daar niet voor bestemd waren. Kortom, onze wethouder VVD (die elke thuisloper als een luis in pels ziet) heeft door zijn platgeslagen partijretoriek de plank een beetje misgeslagen.

Bodemloze put

Al vanaf het begin kost deze instelling bakken vol met geld. Van gefraudeerde miljoenen die kwijt zijn tot een verantwoordelijk wethouder die met open ogen aan het slapen was.. Gelukkig voor hem werd er snel een matsbaantje gevonden zodat hij kon vluchten.

Grote ogen kregen wij ook van het gehoereer met het gebouw aan de Esdoornlaan. Eerst ondergebracht in een commanditaire vennootschap, want dat zou geld opleveren. En daarna weer terugkopen, dat ook weer geld zou opleveren. De stevige geruchten dat er wel eens heel verrassende namen onder de stille vennoten, die destijds uitgekocht zijn, kunnen zitten is maar gauw in de doofpot gegaan.

Het was ook allemaal te mooi om waar te zijn. Nu huurders opzeggen valt er een extra groot financieel gat van enkele tonnen . Vreemd dat dit door Egbert van CDA, Cedris en directeur !GO nu al aangegrepen wordt als reden, terwijl het zich pas in 2013 gaat aandienen. En van Prisma wisten ze overigens vorig jaar al dat dit aanstaande was.

Huh? CAO? Bestaat dat dan?

Volgens de tweet van uw wethouder 3.0 onder dit bericht weet ze het zelf niet eens.

Doordat partijen zoals VVD, Gemeentebelangen, CDA en PvdA hebben zitten slapen en geen rekening gehouden hebben met het feit dat een CAO verhoogd kan worden kwam er nog een lijk uit de kast vallen. Leest u onze vragen aan uw college daarover nog maar eens.

Klote zeg. Laten we maar weer eens een onderzoekje starten

En als er stront aan de knikker is moet deze , ondanks dat het waarom van het falen allang bekend is, voor de zoveelste keer geduid worden door middel van een quick scan (MIRROR) .

Als de gemeenteraden het niet doen doen wij het wel voor ze

Het wetsvoorstel Werken naar vermogen (Wwnv) wordt ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt per 1 januari 2014 de Participatiewet. De WSW, de wet Werk en Bijstand en een deel van de Wajong worden samengevoegd in één regeling, die wordt uitgevoerd door de gemeenten. Er wordt € 650.000.000 gesneden in de SW.

Er wordt gekort op re-integratie- en begeleidingsbudgetten. De kans is groot dat er straks niet eens genoeg geld is om mensen naar regulier werk te begeleiden.

‘Loondispensatie’ komt ook in dit *kuch* nieuw plan weer terug. Dat betekent werken voor slechts een gedeeltelijk loon, met een aanvulling door de gemeente. Loon plus aanvulling kunnen tijdelijk lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

De een zijn handicap is velen hen brood

Zovelen dat de arbeidsgehandicapten maar voor een schijntje moeten gaan werken om al die goede zorgbieders een zorgeloos bestaan te gunnen. Daar hebben we het tenslotte allemaal voor in het leven geroepen.

 

Inloggen