Uw college heeft onze vragen betreffende de Pannehoef beantwoord:

In april 2011 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om per 1 april 2012 in Oosterhout drie buurthuizen te sluiten, drie buurthuizen om te vormen tot activiteitencentra en De Pannehoef de functie te geven van Huis voor Amateurs. Hier is veel aandacht voor geweest in de media, ook in het kader van de verenigingsondersteuning aan de verenigingen en clubs die een andere locatie moesten zoeken. De door jou genoemde schaak-, sjoel- en tafeltennisvereniging uit De Pannehoef horen bij de groep, die in het kader van verenigingsondersteuning door Surplus Welzijn worden of zijn begeleid bij hun zoektocht naar een andere ruimte.

De vaststelling van de huurprijzen in De Pannehoef staat in geen enkel verband met het gewijzigde beleid rond de buurthuizen. Ook heeft het Huis voor Amateurs, dat per 1 april 2012 daadwerkelijk is gestart in De Pannehoef, hierop geen invloed uitgeoefend. Het bestuur van De Pannehoef is door de gemeente gevraagd om vorm te blijven geven aan het beheer en de exploitatie van De Pannehoef. Het bestuur van De Pannehoef is de beheerder en exploitant van het pand en zij stelt - onderbouwd met jaarcijfers - de huurprijs vast en de voorwaarden waaronder kan worden gehuurd. Niet € 10,- voor een dagdeel of €  30,- per uur, maar € 15,- per dagdeel in een van de beschikbare vergader- en werkruimten. Als de grote zaal in gebruik is als vaste repetitieruimte wordt hiervoor € 30,- per dagdeel in rekening gebracht.

De Stichting De Pannehoef werkt in afstemming met de Stichting Huis voor Amateurs als het gaat om het plaats bieden aan gebruikers. Daarvoor gebruiken zij de criteria die we voor het Huis voor Amateurs hebben bepaald. Op de website van het Huis voor Amateurs, waaraan je refereert in uw mailbericht, heb je ook kennis kunnen nemen van de uitgangspunten en de visie van het Huis voor Amateurs. Het is bovenal een centrale ontmoetingsplek waar alle kunstdisciplines elkaar weten te vinden en zich ook thuis voelen. Overigens is dat ook een van de redenen waarom de schaak-, sjoel-, en tafeltennisvereniging niet bij de doelgroep van het Huis voor Amateurs passen. Het doorvoeren van de beleidswijziging is in het afgelopen jaar in goed overleg met alle gebruikers van De Pannehoef doorgevoerd.