Koud heBen ik vrijdagavond lekker uit eten geweest, kom ik bij het nemen van een afzakker Carla Bode bij De Kloek (waar anders) tegen. Hoewel ik al een aantal jaren als PvdA-lid in de luwte opereer was de welkomstzin van Carla in mijn richting: "oh, bende gij ok wir trug om oe eige erregens mee te bemoeien, nou dan bende mooi te laot want ut is allemaol al geregeld".

Voor mensen die mij niet kennen behoeft dit enige verduidelijking. Ik ben al héél lang lid van de PvdA. Bezorgd over en betrokken bij de kwaliteit van het (lokale) bestuur. In die hoedanigheid heb ik mezelf de afgelopen twaalf jaar steeds kritisch opgesteld ten opzichte van de lokale inbreng van de PvdA in Oosterhout zowel in programmatische als in personele inbreng. Om een voorbeeld te noemen: Toen Dick Bisschop acht jaar geleden door het afdelingsbestuur op de alfabetische lijst van niet geplaatste kandidaten werd geplaatst heb ik er met een hartstochtelijk voor gepleit dat hij wel op de verkiesbare lijst geplaatst moest worden hetgeen geschiedde.

Toen vier jaar geleden de PvdA-Oosterhout als gevolg van het dat moment geldende Bos-effect (noem het hetzelfde als het nu geldende Cohen-effect) de PvdA ineens acht zetels haalde wilde de PvdA in een te vormen coalitie ineens twee wethouders: de toen zittende Oolhorst én de bijzonder goed in de smaak vallende van Brummen die over hele ruime bestuurlijke kwalificaties beschikte (burgemeester van Terheijden en Dongen, wethouder in Boxtel) . Ik heb mezelf daar indertijd heftig tegen verzet: vijf wethouders voor een gemeente als Oosterhout vond ik teveel van het goede. De VVD en Groen Brabant waren coalitiepartners. Frank Gerbrands ging dood. Toen vond men(schijnbaar omdat Groen Brabant geen acceptabele kandidaat wethouder had) het ook goed om met drie coalitiepartijen en vier in plaats van vijf wethouders door te gaan: PvdA, VVD en Gemeentebelangen. Wethouder Oolhorst werd op enig moment (met achterlating van een treurig Wava dossier maar daar kun je ambtenaren blijkbaar niet op afrekenen!) een van de zoveelste ambtelijke managers van de gemeente en Carla Bode volgde Oolhorst op als wethouder.

Carla is natuurlijk een geweldig mens, een meer dan goeie kaokelaar, een schat, je zou haast zeggen een lekker ding, maar een bestuurder van een stad van bijna 55.000 inwoners???? Het sociaal democratische gedachtegoed verdient het om óók op lokaal niveau handen en voeten gegeven te worden door zoals Wim Kan zei bekwame mensen. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen 2010 en de a.s. college vorming lijkt echter uit te lopen op een regelrechte ramp. Zoals het er nu uitziet schijnt er een college te komen van VVD (Jan Peters), Carla Bode (PvdA), Marian Janse (GB) en Marcel Willemse (CDA). God bewaar me en laat me Helmi Huijbregts aanroepen!! Zij heeft met buitengewoon zuivere argumenten twee jaar geleden beargumenteerd: als ik nu mijn verantwoordelijkheid als voorzitter van het college van B&W neerleg, een opvolger inwerk dan is vervolgens de continuïteit van het bestuur gewaarborgd want dan zijn we twee jaar verder. Niets dan goed voor haar intenties maar het resultaat is diep triest. Dat is haar niet te verwijten. Als het doorgaat zoal het er nu uitziet of- zoals in het begin gememoreerd 'het is allemaal al geregeld' moet iedereen die nu deel uitmaakt van de nieuwe gemeenteraad zich diep en zeer diep schamen!!!!!

Vandaar deze oproep aan de PvdA én aan de raadsleden die straks het nieuwe college gaan kiezen. Kies toch voor de gepokte en gemazelde wethouderskandidaat Van Brummen en laat Carla als zgn. stemmenkanon fractievoorzitter worden en van haar wachtgeld gaan genieten.

Gemeenteraad, gemeenteraad toch, nieuw raadslid nieuw raadslid toch, kies vanuit je verstand én hart. Kies geen wethouders waar jullie niet voor 1000 % achter staan, ga, vóór je uit blinde fractie discipline je stem uitbrengt, eens met deskundigen en/of ambtenaren praten en durf nu eens één keer oprecht een mening te hebben!!

Cees S