(Klokkeluidersbericht: belangenverstrengeling & vriendjespolitiek in Oosterhout).

Ingenieursbedrijf Oranjewoud NV wil haar vestiging in Oosterhout uitbreiden uitbreiden en zoekt daarvoor een nieuw kantoorpand. De media heeft hier al diverse malen aandacht aan besteed. De keus is uiteindelijk gevallen op een locatie aan de Beneluxweg Zuid. Dit tot grote woede van de omwonenden, die vinden dat ze totaal niet gehoord worden en dat er over hun ruggen heen op voorhand al plannetjes worden uitgevoerd waar men absoluut niet op zit te wachten. Een conflict-of-interest tussen bewoners en de gemeente Oosterhout van de eerste orde. Want de gemeente is op voorhand al bereid de firma Oranjewoud tegemoet te komen en ‘offert’ hiervoor een uniek stuk groen op. Zomaar.

Wat de omwonenden daar van vinden, schijnt de gemeente niet te interesseren. Een van de weinige groenplekken die er überhaupt is in de wijk Oosterheide, zo niet de enige van importantie, zal bebouwd gaan worden met kantoorpanden, waarvoor overigens nog geen kopers of huurders zijn, behalve Oranjewoud. Bij de panden horen honderden parkeerplaatsen. Dit plan zal volgens de bewoners en de Milieuvereniging Oosterhout, ten koste gaan van een uniek stuk groen in de wijk en de natuur in het algemeen. Formeel mag er op dat stuk grond volgens het bestemmingsplan wel gebouwd worden (n.b.: kleine industrie), al zullen wel eerst de bestemmingsplannen procedureel moeten worden gewijzigd omdat het hier kantoorpanden betreft. De gemeente echter – zonder eerst in overleg te gaan met de betrokken omwonenden om te kijken of er wel draagvlak is voor deze plannen – loopt op de zaken vooruit en heeft alvast een projectontwikkelaar in de arm genomen, om het ‘voorwerk’ te doen. De gemeenteraad heeft de kosten hiervoor (+100.000 euro) al goedgekeurd en begroot (lees: uitgegeven).

Deze zaak echter, riekt op zijn minst naar belangenverstrengeling volgens goed ingewijden en er zou sprake zijn abjecte vriendjespolitiek van de eerste orde. Want wat is volgens de bewoners het geval? Oranjewoud, al jaren een belangrijke klant en dikke vrienden van de gemeente, wilde in eerste instantie verhuizen naar Breda. Dat zou volgens kenners ook beter zijn geweest, omdat daar veel meer kantoorruimte en infrastructuur beschikbaar is en er zou een uniek stuk groen voor inwoners van de wijk Oosterheide behouden blijven. En niet in de laatste plaats zou het beter zijn geweest, omdat ze dan ‘dichter’ op het nieuw te ontwikkelen stationsgebied in Breda zitten. Zie hier de eerste lijntjes en belangen verschijnen: Oranjewoud ligt namelijk in bed met ProRail blijkt uit een persbericht op de website van Oranjewoud NV. Daarbij komt nog, dat een van de uitvoerders, Strukton BV, een volledige dochter is van Oranjewoud. Over de relatie met ProRail zegt de website van Oranjewoud in een persbericht: ‘Oranjewoud is nu een erkende partner van ProRail voor de engineering van onderdoorgangen, viaducten, geluidsschermen, fietsenstallingen en stations in een spoorse omgeving. Dit mogen we doen als rechtstreekse opdrachtnemer van ProRail, maar ook indirect via een aannemer in een D&C contract’ (einde citaat).

Maar de belangenverstrengeling gaat nog veel verder: 1. Oranjewoud heeft in het verleden diverse opdrachten uitgevoerd voor de gemeente Oosterhout en doet dat nog steeds. Ze zijn dus goede vrienden en gunnen elkaar wat. Zie bijv. de werken aan de Bredaseweg, die onlangs zijn afgerond. 2. Oranjewoud, een beursgenoteerde onderneming, heeft al haar IT-activiteiten verkocht aan Centric. Het verkoopbedrag is overigens nooit bekend gemaakt. Centric (en in het verleden dus ook Oranjewoud) is tevens een partij in deze; want zij verzorgen de complete salarisadministratie en klantenvolgsystemen (CRM/Siebel) voor de Gemeente Oosterhout en het UWV/CWI. De meeste IT-medewerkers van de gemeente zijn inmiddels bij Centric gedetacheerd. De lijnen worden alsmaar duidelijker.

Maar hoe dan ook, de bouwplannen voor het te ontwikkelen project gaan door als het aan de gemeente ligt. Linksom, of rechtsom: ‘Wij kiezen gewoon voor duurzame werkgelegenheid’, zegt wethouder Marcel Willemsen steevast. Zijn paradepaardje. Dat klinkt mooi, maar is het dat ook? Want alles heeft een prijs en de prijs die de omwonenden moeten gaan betalen is veel te hoog, vinden ze unaniem. Werkgelegenheid? Wat worden wij er wijzer van? Wat een onzin zeg!, roepen ze in koor. Hierbij een aantal vragen, zorgen en opmerkingen van de bewoners die men in de wandelgangen hoort: 1. Hoe zit het eigenlijk met de hogere concentraties fijnstof die al dat extra verkeer met zich mee zal gaan brengen op deze al zo drukke weg? 2. En hoe zit het met al die zeldzame diersoorten die er voorkomen en die daar last van gaan krijgen? Daar horen we dus mooi niets over! 3. En waarom investeert de gemeente Oosterhout ruim een ton euro van onze belastingcenten, zonder eerst eens naar de stem van het volk te luisteren? 4. En al die kinderen van de scouting die daar al jaren spelen moeten dan maar een ander stukje groen zoeken zeker? Schande! 5. Wij voelen ons genaait en niet zo’n beetje ook! En waarom? Omdat het vriendjespolitiek is. De gemeente denkt: ‘Zet die plannen maar alvast in werking, met die bewoners praten we later nog wel eens een keertje.’ Nee dit riekt naar vriendjespolitiek! 6. Die lui van de gemeente, Oranjewoud en OVG liggen in één bedje, dat is wel duidelijk, etc etc. Kortom: de toon is door de bewoners gezet en hoe gaat dit aflopen? Is er sprake van onachtzaamheid van de gemeente voor haar bewoners? Draagvlak voor de plannen van de gemeente lijkt er niet te zijn onder de bevolking, zoveel is inmiddels wel duidelijk en daar wringt hem ook de schoen. Voor alle duidelijkheid: Werkgelegenheid klinkt dan misschien wel mooi, maar aangezien het overgrote gedeelte van de werknemers van de Oosterhoutse vestiging van Oranjewoud van ver buiten de stad komt en dus totaal geen binding met de stad heeft, dreigt dit argument van wethouder Willemse uit te draaien op een klassiek voorbeeld van een non-argument. Helemaal misselijkmakend vinden de bewoners het feit dat er onlangs een aantal medewerkers van Oranjewoud door omwonenden zijn betrapt, terwijl zij de champagneglazen al aan het heffen waren op het bewuste stuk grond (8 hectare) dat de firma en de gemeente min of meer al heeft toegewezen aan de projectontwikkelaar OVG. Deze firma heeft overigens ook nauwe banden met Oranjewoud.

De directie en woordvoerders van Oranjewoud zal het verder een zorg zijn waarschijnlijk. Die zijn onzichtbaar en trekken zich voorlopig weinig tot niets aan van ‘de stem van het volk’. En hiermee verspeelt de firma en de gemeente Oosterhout in een handomdraai alle goodwill van een hoop Oosterhouters. En zo wordt de kloof tussen de burger en de politiek alsmaar groter en groter. Fatsoenlijk en eerlijk besturen, het blijft waarachtig een kunst. En vriendjespolitiek, het blijft een etterende wond. Zakelijke belangen onderling, die zijn er, zoveel is wel duidelijk. Wat de bewoners betreft, die roepen over de plannen en-masse ‘Bah!’ Zij vinden dat dit project een beetje te begint te stinken, en niet zo’n beetje ook. Wat hun betreft bestaat er ook nog zoiets als ‘De Stem van het Volk’...