Het bovengrondse van de ondergrondse ...Beste Storpbewoners. Ik zal U nu verslag doen van de enige en echte ondergrondse vuilcontaineropslagtest. Wat een woord hè en ook wat een gedoe. Oosterhouters konden zich opgeven om de zgn.containers te testen,zo ook ik zei de gek.Want er stond duidelijk in de aankondiging, dat uw stem niet betekend dat de gemeente er naar luistert!

Afijn,na een paar bakken koffie en een lekker gebakje, gingen de eerste proefpersonen op pad. Dat was nadat Mark van der Linden (Unitleider op de gemeentewerf), er achter was gekomen dat er zo’n 15 mensen voor een dichte poort stonden op de gemeentewerf(t). Maar zoals gezegd, koffie en koek, is goed bezoek, of zoiets ….

Na de introductie konden wij, in groepjes van 3 personen, de ondergrondse containers bekijken, bevoelen, bevruchten met de welbekende oranje vuilniszak van de gemeente. Er waren 5 opties, of beter, 5 bovengrondse vuilbakken! Heel mooi allemaal en spik en span.
Sommigen werkten met een soort van bankkaart die je op de display moest leggen, en anderen met een soort van magneet. En,verrek!Gaan die dingen nog open ook!

Toen konden we kijken of het voor ons gemakkelijk was om een vuilniszak er in te deponeren, dat ging in 2 gevallen zeer goed. U begrijpt dat ik u niet mag vertellen welke types het waren die ik zo goed vond. Alles was strikt onpersoonlijk, ik was jury nr.9. Maar er waren naar mijn bescheiden mening maar 2 modellen die voor plaatsing in aanmerking zouden kunnen komen en dan ben ik nog geeneens gehandicapt.

De gehele test zal moeten uitwijzen of mijn mening ook die van de rest is, maar ik zou kiezen voor nummer 1 of 5. Daar gaat het vuil zo lekker in en verdwijnt het als sneeuw voor de zon.

Ene meneer David, moest wel elke keer de ingeworpen vuilniszakken van achter het platform met een riek weer naar het bordesje slepen (wat een baan bij de gemeente zeg!) 
Maar hij deed zijn job met verve. Zo ook Mark van der Linden en zijn lieftallige assistentes. Het was allemaal dik voor mekaar!

Nu waren er dus een 20 tal mensen die hebben gekeken naar het uiterlijk en innerlijk van deze containers, die allemaal een formulier hebben ingevuld. Maar dat wil niet zeggen dat wat wij gekozen hebben ook gekocht wordt. Geld speelt ook een aanzienlijke rol, daarom was het jammer dat er geen prijskaartjes op hingen.

Dus dat was het volgens u? Mooi niet dus!!!  Er zal binnenkort bij de ondergrondse containers, ook weer een aanzuigende werking ontstaan om te sluikstorten. Is ook erkend door de gemeente. Daar komt nog bij dat elke keer als men zijn pasje gebruikt om de container te openen, het wordt geregistreerd als zijnde een volle vuilniszak.

En wat moet een mens die niet goed kan tillen en 3 keer een klein zakje wegdoet dan uiteindelijk extra betalen? Het gaat niet per gewicht maar per keer dat de container met het pasje geopend wordt.

Maar goed, ik heb dat keurig op het formulier geschreven bij de opmerkingen (was nog bijna te laat) en ik hoop dat er wat mee gedaan wordt. Als je zo de hele geschiedenis van het vuilophalen in Oosterhout bekijkt stemt dat niet gelijk vrolijk. Maar zo’n misère als met de cocons in Slotjes-Midden mag mij ook bespaard blijven.

Ik wens dat er een goede oplossing komt, dat men betaald voor wat men weggooit, geen sluikstort meer en vrede op aarde! Het zou zo maar kunnen in ons Storp …….

René Reimer