thumbnail.jpgSedert enige weken rijdt door de gemeente Oosterhout een aan- gepast voertuig bestemd voor ambulante handel.
Het gaat om mobiele verkoop van kinderkleding.
De naam “Ikke en Ikkies” staat op het voertuig vermeld.

Op zich een lofwaardig streven om door werken een inkomen trachten te verwerven.
Wat echter in ernstige mate stoort, is de wijze van aan- dacht trekken voor potentiële cliëntele, namelijk door het uitstoten van heftige geluiden middels een soort claxon o.i.d. zodanig dat dit in meerdere straten gelijktijdig hoorbaar is.
Enerzijds wordt de rust hiermede verstoord, anderzijds vraag ik mij af of het geoorloofd is een geluid van een derge- lijke volume in “onbeperkte mate” te produceren.
Het zal ongetwijfeld bij meerdere personen gênant, asociaal of hinderlijk overkomen, zeker indien men met ziekte te maken heeft of er geslapen moet worden i.v.m. het verrichten van continu-diensten.
Ook voor kleine kinderen die overdag een paar uur naar bed moeten is het hinderlijk.
Als autobestuurder mag uitsluitend een signaal gegeven worden indien er direct gevaar dreigt, hetgeen in grote tegen- stelling staat van het hiervoor omschrevene.

A.F.J. Franken