veerpenIngezonden brief:

Wederom heeft Sint-Nicolaas aan een bewoner van Slotjes-Midden gevraagd om een gedichtje aan de bestuurders van dit Storp door te zenden. Wegens gebrek aan ICT-kennis,moest de Sint zich tot die persoon gaan wenden.

Een paar jaar geleden deed Sint het nog per brief,met als presentje een tube lijm,dat is toch lief?

Het lot van bewoners uit 'Den Besterd' trekt Sint zich blijkbaar aan, anders dan menig bestuurder die hen in de kou laat staan!

Hierna volgt dus het gedicht dat aan de bestuurders van dit Storp is doorgezonden. Wie weet wordt het besproken door vele monden.

Eén ding is echter een feit,de Sint is zijn verstand nog lang niet kwijt. Hij lijdt niet aan AlzReimer of iets van dien aard,maar blijft kritisch volgen,want dit Storp is dat waard.

Beste bestuurders van Oosterhout,

Terugblikkend over twee jaren heeft de Sint slechts weinige verbeteringen gezien in Uw Stad.
Wellicht heeft U het met konkelefoezen drukker gehad.
Onderlinge twistjes en stokpaardjes zijn genoemd,
Maar dat maakt jullie niet beroemd.
Erger nog,veel mensen hebben geen vertrouwen meer,
Da’s erg toch en doet toch zeer?

Sint zag met weede moed,de afbraak van het onroerend goed.
De van Oldeneellaan met al zijn pracht en praal,is heengegaan voor een dubbele moraal.
Bouwval is,waar huizen moeten staan,is dit nu waar het heen moet gaan?

Voor Slotjes-Midden brak Sint 2 jaar geleden een lans,in de hoop op een tweede kans.
Tubes lijm heeft Sint gegeven,maar een bittere nasmaak is hem bijgebleven.

Vriendjespolitiek is hier ook niet van de lucht,zeg zelf,
Dat is toch ook een grote klucht?

Wethouders,vier of vijf,stond toch al eerder buiten kijf?
Maar na ‘den Eddi’ moést er komen,een ander wethouders lijf!

Geen gemor geen gemaar,
Het is toch maar voor een paar jaar!

Een half jaar later,met het verlies van ene Frank,
Rolt de gemeenteraad over de vloer zonder enig blijk van dank!
Persoonlijk gewin gaat blijkbaar voor,
Wantrouwen in de politiek? Dat komt dáárdoor!

Sint geeft U te bedenken om eens wat vaker aandacht aan een ander te schenken.

‘Familiestad’ is er toch voor iedereen,ook al woont die maar alleen!!

Tenslotte wil de Sint nog even memoreren,
Dit jaar wéér geen kado’s, ivm.het matig opereren!
En is het volgend jaar wéér zo pet,gaan jullie met blote voeten naar bed!

(in de zak meenemen mag namelijk niet meer ivm.nieuwe milieunormen)

Sinterklaas en Zwarte Piet.