Het vervolg.

Bacootje, zoals uw burgervader in de wandelgangen tegenwoordig ook wel genoemd wordt, dacht met het overhaast uitgebrachte persbericht van Frank Lambregts (voorheen gerenommeerd journalist, nu onder de mat schuiver van uw college) wel klaar te zijn met het gezeik over zijn declaratiegedrag. Dat er op zondagmorgen over deze bonnetjesaffaire met spoed vergaderd moest worden zegt u als goede lezer meer dan genoeg.

Bacootje strijkt een aardig salaris op. Bacootje krijgt ook extra geld voor presentatiekosten. Zoals het verhaal zich nu laat lezen is dat nog steeds onvoldoende. Als er ergens een speldje op een borst geprikt moet worden, of een stel vermoeiende raadsleden voorgezeten moet worden, schijnt Bacootje zo uitgeput te zijn dat er met een taxi gereden moet worden. Wanneer het Bacootje echt te machtig is geworden moet er dan maar in een hotel overnacht worden. Daar Bacootje slechts 15 minuten rijden van zijn werk woont gooit dit vreemde ogen in het Oosterhoutse. Hij schuift het af met de woorden dat de raad toegestemd heeft.

De brave bezorgde burger die uw college op de huid zit heeft via de secretaresse van wethouder Jan Peters een 'ongezien de tyfus' mogen ontvangen:

Geachte heer,

Namens loco burgemeester Peters, laat ik u weten dat hij kennis heeft genomen van uw mail en deze voor kennisgeving aanneemt.

Met vriendelijke groet,

[naam]
secretaresse loco burgemeester Peters


Maar de brave burger is een kuitenbijter.
Een van het kaliber die wij graag zien op Storp.

Uw college heeft de volgende mail in de mailbox mogen ontvangen:

Geachte heer Peters,

Via uw secretaresse mevrouw [naam] deelt u mij mede: Namens loco burgemeester Peters, laat ik u weten dat hij kennis heeft genomen van uw mail en deze voor kennisgeving aanneemt.

Als inwoner en als belastingbetaler van Oosterhout wens ik samen met mijn echtgenote tekst en uitleg m.b.t. hetgeen er bestuurlijk in Oosterhout plaats vindt. Gaarne ontvang ik van u een papieren versie van het declaratiegedrag van burgemeester S. Huisman te ontvangen.

Tevens is ter oren gekomen, dat u afgelopen zondagmorgen (12-08-2012) een spoedberaad op het gemeentehuis heeft plaats gevonden m.b.t. deze materie. Blijkbaar vinden er zaken binnen de gemeente Oosterhout plaats, waar niemand kennis van nemen, dit gedrag zal door mij niet worden getolereerd, daar wij niet houden van achterafkamertjes politiek.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Hoogachtend,

.............


Wij wensen de kritieke burger veel succes en vertrouwen erop dat ook wij het rapport met bonnetjes zullen ontvangen.