applaus

Uw gemeente doet zo haar best. Gasten van de raad uitnodigen en deze het gevoel geven alsof ze een heel bijzonder gebouw, met dito mensen, betreden. Een babbeltje met uw burgemeester, en uitleg van een begeleidend raadslid over het belangrijke werk dat zij verrichten. Vervolgens nemen de gasten van de raad zitting op de gereserveerde stoeltjes op de publiekstribune. Wat ze dan meemaken zal ze lang heugen. Een gratis avondje theater in de kleine komedie. Helemaal onderaan dit bericht treft u de kleine compilatie ervan aan.

SP Lokaal Sociaal fopt uw raad

Laten we dat maar een eerst uitleggen. SP Lokaal Sociaal voelde zich heel erg ongemakkelijk toen Cees Noltee van Groen Brabant aan zijn betoog begon. Bij de behandeling van de nota Wijzigingsverordening sociale zekerheid 2017 werd er flink over de participatiewet gesproken. Met in het bijzonder hoe om te gaan met beschut werk. Als oplettende burger weet u dat de participatiewet ook al uitvoerig aan de orde is geweest in februari jongstleden. Bij de behandeling bij het bedrijfsplan 2017 WAVA/!GO. Nu had Groen Brabant opgevangen dat genoemd bedrijfsplan niet conform de regels van de WOR bij WAVA/!GO goedgekeurd was. Het was niet nieuw, Cees Noltee kreeg last van een déjà vu toen hij er lucht van kreeg. Toen de SP Lokaal Sociaal nog pretendeerde voor de zwakkere in de samenleving te zijn werd er via art. 41 vragen in 2012 nog gevraagd om de jaarrekening om dezelfde reden van de agenda te halen. Was toen nog groot nieuws op deze site. Nu sloeg de schrik om het hart van de SP Lokaal Sociaal-wethouder, en had hij de burgemeester nodig om het verhaal van Cees Noltee buiten de orde te laten verklaren. Ook moest hij blijkbaar nog even googelen om antwoord te kunnen geven op de vraag van Groen Brabant hoe ze de tekorten, die bij de uitvoering van de participatiewet dreigen te ontstaan, op gaan vangen. Voor Oosterhout spreken we dan over een miljoentje of twee.

Hoe maak je uw Bacootje gek?

De motie die SP Lokaal Sociaal tezamen met GroenLinks en de PvdA (ja die bestaat nog hier) indiende moest een feest der linkse lente worden. Volgend jaar zijn er immers weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan zijn die SW`s wél de perfecte doelgroep om even op te scoren. U weet ondertussen wel hoe die SPLokaal Sociaal-wethouder linkse feestjes kan omarmen, en liet zich hier ook van zijn liefdevolste kant zien. Waar de VVD en Gemeentebelangen zich nog in de luren lieten leggen bij het vorig links feestje waren ze nu wel iets wakkerder. Iets, want ze hebben zich nog steeds in de luren laten leggen omdat de liefdevolle SPLokaal Sociaal-wethouder gewoon de kans krijgt de motie die wel, niet, wel, niet overgenomen was uit te voeren. Het viel immers onder beleid dat hij al van plan was uit te voeren. Een amendement of motie die  hem zou beletten anti VVD-beleid uit te voeren hebben we niet zien verschijnen. Tevens wil de VVD zelf ook geen wachtlijsten. Volgens coalitieakkoord blijft niemand in de kou staan. Dit mag niets extra kosten omdat het binnen de kaders van wat er voor de participatiewet van de overheid ontvangen wordt uitgevoerd dient te worden. Kort gezegd betekent dit wanneer er eigenlijk alleen nog maar geld over is om een persoon te helpen, terwijl er negen op de wachtlijst staan, ieder voor 1/10 deel uit de kou geholpen wordt.

 De bonus: