logo-storp-png

Prup…, Prup…, Prupke toch.

Als we de ene wethouder bij de behandeling van de nota “Ontwikkelrichting transitie AWBz-Wmo” horen. Na de belabberde bijdrage van de wethouder bij de nota “Startnotitie Jeugdzorg” is het wederom bewezen dat enige scholing vereist is om wethouder te worden. Zoals de landelijke stemming nu laat zien mogen we hopen dat we bij de verkiezingen volgend jaar van dit soort PvdA-leuk pensioenbaantjes af zijn.

Jeugdzorg

Het was een lange zit afgelopen dinsdag.
Een nota kent 3 W`s als uitgangspunt:
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

De nota is duidelijk over de laatste W:

Op dit moment is er nog geen betrouwbare indicatie te geven van de middelen, die gemeenten gaan ontvangen voor de transitie van de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging. Het macrobudget, het uitvoeringsbudget en het verdeelmodel zijn nog onbekend. In de komende septembercirculaire zal een eerste indicatie gegeven worden van het budget. Volgens het zorgakkoord wordt er tussen de 1 en 1,5 miljard bezuinigd op de functies extramurale begeleiding (25% korting) en persoonlijke verzorging (15% korting).

Dan zit er niets anders voor uw raad op om eens een lekker potje te gaan psychiateren. Uw wethouder had na het eerste termijn van uw raad wel erg veel schorsing nodig om van haar beleidsambtenaren te horen wat er nu gezegd was. Daarna heeft ze een waanzinnig advies voor uw raad: kom eens lekker met de voeten op de tafel praten met mijn ambtenaren. Uiteraard is de VVD en Gemeentebelangen in haast alle gevallen voor zelfredzaamheid; en moet u zeker niet bij de gemeente aankloppen, maar iemand op straat aanklampen voor hulp.