jantje

Het heeft heeeeel wat gekost, maar dan heb je ook een waardeloos stukje papier in handen.

 

Conclusie 5: Relatie gemeenten

Het IROKO-rapport liet geen spaan heel betreffende het samenwerken en verhalen afstemmen tussen uw gemeentebestuur en de directie van !GO (CDA/CEDRIS).

Dat het dus praten tegen dovemans oren is geweest kunt u recentelijk nog bewezen zien:

Verwacht tekort bij WAVA/!Go: € 315.000(21 nov 2013);

WAVA/!GO haalt begroting wél, zegt bedrijf (28 nov 2013).

Navraag bij voor ons betrouwbare ambtenaren op het slotjesveld naar deze strapatsen leveren nog wel meer opmerkelijke uitspraken op. Zoals wij het geïnterpreteerd hebben schijnt er een nota in omloop te zijn waar raadsleden nog geen weet van hebben. Het gewraakte stuk bevat, wonder boven wonder, volgens de ambtenaren hoofdzakelijk aanbevelingen naderhand het IROKO-rapport.

Volgens onze ambtenaren hebben ambtenaren met expertise vastgesteld dat de doelstellingen en adviezen van Iroko niet gehaald zijn. De bezuinigingen zijn slechts alleen(!) op het groen en de SW-populatie gefocust geweest. De doelstelling om op de overhead te bezuinigen bij !GO zelf is (goh wat verrassend) door !GO zelf helemaal aan voorbij gegaan, aldus onze ambtenaren.

Volgens onze ambtenaren zijn het de ambtenaren op het Slotjesveld die zelf wel even de participatiewet geschreven hebben. Logisch, het moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer en daarna nog door de Eerste Kamer. Een makkie voor die stakkers in Den Haag, onze ambtenaren hebben alles al voorgekauwd. In de wandelgangen wordt aangenomen dat de VVD deze participatiewet voor de gemeenteraadsverkiezingen erdoorheen gedrukt wil hebben. Daarbij uiteraard schijt hebbende aan de doelgroep waar het allemaal om gaat.

Tevens weten dezelfde ambtenaren te melden dat uw gemeente zelf de regie gaat voeren over onze WSW`ers, met als gevolg dat onze WSW`ers onder andere begeleid gaan worden door Werklink. Werklink is gerelateerd aan Werkplein. Een opsteker als deze kan de WSW-populatie wel gebruiken. In 2013 heeft Werklink in 6 gemeenten welgeteld 10 mensen uit de wet bijstand aan een reguliere baan kunnen helpen, met behoud van uitkering. Dat dan weer wel.

Ook was het te verwachten, maar nog steeds vreemd om van onze ambtenaren te horen, dat Slotjesveld de restjes (lees: overtollige ambtenaren) aan het ruimen is. Deze worden bij !GO met behoud van vorstelijk loon als WSW-ambtenaar tewerk gesteld. In dit Storp weet men nog steeds het eigen straatje goed schoon te vegen over de rug van de burger, u betaalt toch wel!

Tot slot: Quizje voor boven veertigers:

Hoe heet de man, die eerst vakbondsleider was, als minister langdurig werklozen als arbeidsongeschikte aan ging duiden zodat ze in een ander potje (WAO) terecht kwamen en niet meer als werkloze werden gezien zodat hij betere cijfers aan het land kon laten zien?

En ziet u paralellen?