urbiDat dit niet gebeurt moet uw raad goed op letten wanneer ze hum controlerende taak laten schijnen over een nota als ‘Ontwerpbegrotingen Verbonden Partijen 2015’.

Brussel in het klein

Waar gewerkt wordt met belastinggeld wordt vaak gehandeld alsof het een onbeperkt budget is. Komen we te kort? Dan knijpen we burger weer wat verder leeg –met een verhoging van de hondenbelasting bijvoorbeeld, om maar eens een melkkoe dwarsstraat te noemen. Gebouwen worden snel te klein, omdat een bestuurder zonder hiërarchie naar beneden ook zo armoedig lijkt en er bestuurslagen moeten zijn met aanverwant personeel. Ome Robert van WAVA/!GO was er ook een goed voorbeeld van.

Dan nu het geluid