logo storp pngDe N629 staat altijd garant voor lange debatten in uw raad. Zo ook dinsdagavond jongst leden. Wat werd er in het kort verlangd?

Voorstel:
DE NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau ) voor de N629 opiniërend behandelen en uitspreken of de NRD voldoende basis vormt voor het vervolgtraject.

Via ons archief is eigenlijk alles al te vinden en dat dit soort beraadslagingen meestal een herhaling van zetten is gaan we dat niet nog eens optikken. U kunt het een beetje vergelijken met een kind in de snoepwinkel. Uit elke bak wat graaien totdat een ouder op de kosten wijst. Zo hoort u bijv. uw raadsleden in de tunnelwinkel shoppen om Oosteind heen en weer goed bereikbaar te houden. Het is allemaal nog maar opiniërend, en het zal pas echt spannend worden wanneer er een echt besluit genomen moet worden. U hoort viaducten over de tong gaan alsof het zoete broodjes zijn. Als de provincie voor de goedkoopst adequate oplossing gaat mag Oosterhout zelf voor de kosten opdraaien als ze blijven vasthouden aan alternatief Bundeling Zuid.

CDA: Piet de Jong weg. Bundeling Zuid weg.

Een van de opvallende zaken was dat het CDA zich niet volmondig uitsprak voor alternatief Bundeling Zuid. Voorheen liepen ze – met Piet de Jong voorop – continue te roeptoeteren dat dit de versie is die er gaat komen. Het heeft er alle schijn van dat Marcel Willemsen de fractie heeft voorgehouden wat die Bundeling Zuid, alleen maar om de Peeën tevreden te stellen, de Oosterhoutse burger gaat kosten.

VVD: Oost aangrijpen voor West

Hoewel het plan zich afspeelt in het Oosten van ons Storp geeft dit toch weer een mooie gelegenheid voor de VVD om hun lang gekoesterde wens voor ontsluiting van Oosterhout via de westkant. U hoort het ze – ook namens D66 - zeggen: de ecologische hoofdstructuur (EHS) is geen belemmering. De asfalt mag in de toekomst doorgetrokken worden naar de Burgemeester Materlaan. Voelt u hem al hangen? Waar Oosterheide bang is voor minister 380kv Kamp en de gezondheid van hun kindertjes wordt er lokaal door de VVD, D66 en Gemeentebelangen de basis gelegd om ze ook nog eens vol te pompen met fijnstof. Een motie van genoemde 3 partijen om wat subvarianten toe te voegen strandde met 15 stemmen (indieners) voor en 15 stemmen tegen. Door de gelijke stand moet er in aankomende raadsvergadering opnieuw gestemd worden.

Mark Vissers: schijt aan de Peeën. Baas in eigen huis

Dit is onze vrije interpretatie van de woorden van uw wethouder betreffende de wens van partijen om straks maar miljoenen neer te lappen om al het verkeer van buiten Oosterhout uit te nodigen om via ons grondgebied te rijden. Verkeer is net als water en kiest de weg van de minste weerstand.

De bijdrage van Alexandra Beekers (SP) was kort maar liet niets te raden over. Over later wanneer de keuze echt gemaakt moet worden zegt ze: “Wat we niet willen is dat de EHS doorsneden wordt.” Dat betekent dat voor de SP de bundeling Zuid onbespreekbaar is. Met het dwalen van het CDA erbij opgeteld is het draagvlak voor bundeling Zuid in de coalitie niet eenduidig.