motieOosterhoutUw overheid heeft een besluit genomen dat opvangplaatsen voor mensen die niets in dit land te zoeken hebben plaats gaat krijgen in de 5 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven) en Ter Apel. De zogenoemde bed-bad-en-broodopvang. De asielzoekers zonder papieren kunnen hier een "beperkt aantal weken" blijven. Hiermee komt voor de circa 25 gemeenten een eind aan het onderdak en eten geven aan illegalen. Dan is het wachten opdat de linkse kerk zich gaat roeren. Dat gebeurde dan ook al vrij snel in diverse gemeenten, d.m.v. moties. Dan konden de linkse rakkers in uw raad niet achterblijven natuurlijk.

Oosterhoutse gemeenteraad sociaalste van Nederland

Van zo`n headline in chocoladeletters, in alle landelijke dagbladen, lagen de linkse rakkers al dagenlang te dromen toen ze de motie opstelden. De motie werd bij monde van Alexandra Beekers (SP), met een heel erg voorzichtige inleiding, gebracht. Signaaltje hier, en signaaltje daar afgeven. U kunt het onder terugluisteren, het gaat er echter om wat er gevraagd wordt. Na de zieligkaart te trekken - stelt u zich eens voor als en bla bla bla - komt dan het verzoek:

Verzoekt het college om in het kader van regionale samenwerking c.q. gemeenschappelijke regeling regio West-Brabant de mogelijkheid te bespreken om een bed, bad, brood-voorziening tot stand te brengen en gaat over tot de orde van de dag.

Wa kost da? Zo`n sociaal gezicht.

Als het iets sociaals maar dreigt wat te gaan kosten is het overgrote deel van uw raad ineens sociaal gezichtsloos, u weet nog wel. Toch wilde uw raad, voor de bühne, een motie met zo`n pakkende titel kunnen steunen. Schorsing aanvragen dus, uiteraard door de VVD. Deze partij heeft 1 linksmens in de gelederen en om die voor te kunnen laten stemmen, zonder de landelijke partijstandpunten te verloochenen, moest er een ander tekstje komen. Zo ook voor al die andere semi-socialen. Uw college had immers de motie ontraden, en het verzoek kost moeite en dus geld. Het geldverslindende verzoek werd dan ook omgezet in een gratis advies aan uw landsbestuur. Luidende:

Spreekt uit dat de gemeenteraad van mening is dat een basale voorziening als bed, bad ,brood ook in deze regio noodzakelijk en wenselijk is en verzoekt de griffie deze motie door te leiden naar de verantwoordelijke minister.

Kost niets maar dan heb je ook wat

Hier gaat uw landsbestuur nachten van wakker liggen. De raad van Oosterhout zet ze zomaar zwaar onder druk, via een mailtje van de griffie. Ze hadden de griffie ook kunnen verzoeken om aan de badmeester van de Warande kenbaar te maken dat zwemwater nat is.