hondenbelastingUw raad heeft deel 1 van dit tweedaags spektakel erop zitten (link 1, link 2). In dit deel kwam uitsluitend uw raad aan het woord en aanstaande donderdagavond zal uw college antwoorden (of geluid voortbrengen dat voor antwoorden door moet gaan).

Gemeentebelangen verlaat coalitieakkoord

De partij van ieders belang mocht aftrappen. De zeer zelfverzekerde fractievoorzitter – althans, zolang hij geen tegenvragen krijgt – begon met een spannende opbouw van zijn betoog. U kon hem al van kilometers ver aan horen komen maar laten we net doen of ook wij bevreesd waren dat Irene ’58 het wel kon schudden bij Gemeentebelangen. Net op het moment dat de dunne poep aanstalten maakte om langs onze benen naar beneden te gaan lopen kwam dan alsnog het verlossende woord van de Wereldkampioen RO: een kunstgrasveld voor Irene ‘58. Dit kon natuurlijk op bijval rekenen van een ander belangeloos raadslid uit Den Hout.

”Wij zijn ONZE ondernemers wat verschuldigd”

De rioolheffing heeft nogal wat voeten in aarde gehad bij de coalitieonderhandelingen. Toen al was duidelijk dat Gemeentebelangen en VVD een andere verdeling toegedaan waren dan huidig coalitiepartner SP. Daarom hoort u Gemeentebelangen heel voorzichtig, en met zorgvuldig gekozen woorden, de afgesproken verdeling 80/20 om zeep helpen; zonder getallen te noemen. Een hoop aan knoppen draaien, u niet vermoeien met getallen, enzovoorts. De getallenman van onze raad, Willem-Jan van der Zanden van GroenLinks, wist daar wel raad mee. U hoort hem los gaan op 15min30 van geluid 1. Ook de SP was not amused. Zie bericht van Alexandra Beekers (SP) dat na afloop op Facebook verscheen. Op deze manier heeft het coalitieakkoord net zo veel waarde als een zwemdiploma van juf Angela.

Pannehoef aan kruis genageld

W-J vd Z van GroenLinks ging als vanouds los. Net als Messi kan W-J wel eens een minder seizoen hebben maar ze toch allemaal inschieten, nagels in de doodskist van uw college in dit geval. Bij een behandeling van een perspectiefnota is het zo dat uw raad kenbaar kan en mag maken hoe en waaraan het geld besteed gaat worden. Dit is dan wel afhankelijk van het geld dat uw college zegt te hebben. Met de sobere cijfers die uw college jaarlijks voorschotelt kan de oppositie hooguit een kroketje bij ‘het gat in de muur’ gaan halen. Zelf gaan ze dan dagelijks naar Zout&Citroen, van de miljoenen die jaarlijks overschieten. U hoort GroenLinks het van het menu aflezen. Ook daar gaat dan het verhaal van een 'met de oppositie verder invullen van de open zaken' tijdens de presentatie van het coalitieakkoord naar de knoppen.

Nou, bedankt dan maar, he Knarf.

Vanaf 5min40, geluid 7, veegt GroenLinks compleet de vloer aan met uw college. Uw college stelt zelf op pag. 18 van de PPN:

Kwartiermaker cultuur: € 80.000 (red: per jaar voor 2016, 2017, en 2018). Bij de ontwikkeling van onder andere de Pannehoef tot een cultureel centrum en De Blikken tot een kunstenaarsbroedplaats ontbreekt het aan (bestuurlijke) slagkracht. Het (cultureel) vastgoed dat we als gemeente hebben dient beter benut te worden en er kan meer verbinding gelegd worden. Sec het beschikbaar stellen van een pand is niet voldoende om de potentie van deze voorzieningen tot wasdom te laten komen. Besturen zijn niet in staat met de beperkte menskracht en middelen dit te realiseren. Gezien de ervaringen van de laatste tijd en de (bestuurlijke) wens om het cultureel ondernemerschap naar een hoger plan te tillen en de culturele voorzieningen beter tot hun recht te laten komen bestaat er de overtuiging dat dit niet zonder een (gemeentelijke) impuls tot stand kan komen. De voorzieningen staan op dit moment nog te veel in het hier en het nu en zijn mede daardoor onvoldoende in staat gebleken hun taak en gezamenlijke doel te realiseren.

Een schoolvoorbeeld van: ik hou hem vast dan mag jij hem aftuigen. Uw gemeente heeft een goed lopend Pannehoef, waar veel vrijwilligers en gebruikers plezier aan beleefden, totaal naar de verdommenis geholpen. Eerst door de vrijwilligers op straat te schoppen om plaats te maken zodat wat vrinden hun zwaar gesubsidieerde hobby uit konden voeren. Toen bleek dat deze vrinden net zo veel verstand van besturen hebben als Gemeentebelangen betrouwbaar is werd er een grote ambtenarenclub aangesteld. U heeft er zelf ook van kunnen walgen op Storp.nl.

Wat doet uw gemeente dan? Gewoon voorstellen om voor 3 jaar een cultuurmakelaar aan te stellen. "Totale kosten €240.000 om zo een door de gemeente zelf gecreëerd probleem weer op te lossen", aldus GroenLinks. U leest het goed: TWEEHONDERDVEERTIGDUIZEND euro aan ambtenaren om ambtenarenrommel op te ruimen. Het is duidelijk dat er op het Slotjesveld ambtenaren uit de vriendenkring van Bode zitten die veel macht kunnen uitoefenen. Tijd om eens de bezem door dat stadhuis te halen.

Net als de FYRA, maar dan met water

Groen Brabant hoort u uithalen over  het dividend dat wij (Ja wij. Het is uw geld [ 9min40, geluid 9]) eventueel gaan ontvangen van Brabant Water in te zetten voor verlaging van de (komt tie weer) rioolheffing. Ook het Slotjesveld is vergeven van neoliberalen. "Commerciële waterbedrijven moeten zorgen voor zo laag mogelijke drinkwatertarieven", aldus Groen Brabant. Commerciële bedrijven en zo laag mogelijke tarieven, met de wetenschap dat de burger toch wel betaalt, is een onmogelijke opgave. Uw college zou graag dividend zien, met in het achterhoofd wetende dat uw boosheid zich richt op Brabant Water. Die naam staat tenslotte op de rekening.

Wetende waar de Intergas-gelden naartoe zijn gegaan zal ook dit dividend wel besteed worden aan Knarf en zijn vrienden.

Met enkele highlights hebben we de eerste termijn behandeld.
Tweede termijn aanstaande donderdag, en dan weet u meteen wat de krenten in de pap zijn.