logo storp pngDan zijn we na deel 1 uiteindelijk aangeland bij de finale van de behandeling van de Perspectiefnota en nota verbonden partijen. Uw burgervader had weer eens de Bokmapruik op. De beste man kan alleen opgewekt zijn als hij zichzelf hoort praten. De hoogste tijd om voor een tonnetje of 2 eens een voorzittersmakelaar aan te stellen.

Wij willen een echte stadsmanager

Met alle perikelen die het amateuristisch stadsbeleid tot heden opgeleverd heeft was de roep van uw raad, om na al die jaren eens iemand aan te nemen die wél wat kan, duidelijk hoorbaar. De raad gaat niet over de solicitatie, aldus uw wethouder, maar wat deze stadsmanager aan het sjouwen is kan ook niet. Volgend jaar dus een echte.

Rust terug in coalitie

Over het eindresultaat van de rioolheffing kunnen we kort zijn. Na het in deel 1 schofferen van het breekpunt van de SP door de grootste onbetrouwbare lokale partij van Oosterhout, was er in deel 2 niets meer over te horen van de grootste onbetrouwbare lokale partij van Oosterhout . Hoosemans, van de grootste onbetrouwbare lokale partij van Oosterhout, durfde zelfs niet meer op te komen dagen in de raadszaal en had zich maar wijselijk afgemeld voor deel 2. AK-47, ook van de grootste onbetrouwbare lokale partij van Oosterhout, nam namens hem en de de grootste onbetrouwbare lokale partij van Oosterhout de honneurs waar. Hij was zelfs poeslief te noemen.

Cultuurmakelaar uitgesteld.

U herinnert zich vast nog wel de bijeenkomst van het culturele veld in Slotje Brakestein waar van uw Prup iedereen een deel van de koek mocht komen opeisen. Ook toen bestond burgerparticipatie en verbindend bestuur al. Dat resulteerde in de moeder van al het kwaad een prachtige nota ‘laat duizend bloemen bloeien’ die in 2009 behandeld werd. Uiteraard hebben we die behandeling in ons archief en vindt u via deze link; luister vooral nog eens naar de bijdrage van PvdA.

Cultuur kent totaal geen gêne

Het Oosterhoutse culturele veld bestaat hoofdzakelijk – die enkeling 'van niet' daargelaten – uit personen die een idee uitbroeien en direct daarna naar uw gemeentebestuur stappen voor een zak gratis geld. Zelfredzaamheid komt niet in ze op, en/of ze zijn niet capabel om de boel aan te sturen en te verbinden. Daarom is het niet raar dat de situatie is zoals die nu is. Vanuit dat oogpunt zal uw gemeentebestuur op een cultuurmakelaar gekomen zijn.

Zo is het heel gewoon dat een cultuurcoach dik bevriend is met een stichting BOCK. Leuke opdrachtjes regelt bij de gemeente, en daarmee zelf ook leuk in het nieuws komt. Als u dan wat verder kijkt, en bereid bent om een knaak te spenderen bij de Kamer van koophandel, ziet u dat dezelfde cultuurcoach doodleuk bestuurslid is van stichting BOCK. Bespaar u uw knaak, klik gewoon hier.

In uw raad waren geluiden te horen over het waarom € 240.000 stukslaan aan een cultuurmakelaar terwijl het in bijv. zo `n stichting BOCK stikt van de ondernemers. Daar heeft uw raad een punt. Waarom dan niet meteen elke ondernemer in Oosterhout vertroetelen en voor een habbekrats bedrijfsruimte schenken? Om daar voor in aanmerking te komen moet u zorgen in de juiste kringen opgenomen te worden. Uzelf zomaar kunstkozijnschilder gaan noemen is niet genoeg.

Aan de stichting is het tot cultureel vastgoed bestempelde ‘de Blikken’ toebedeeld, voor het symbolische bedrag van € 1. Symbolisch wil zeggen dat dan de rest van de (opknap)kosten voor eigen rekening zijn. Tussen neus en lippen werd er toch nog € 20.000 geschonken om het diepe lege bad in het gebouw – dat op de nominatie stond gesloopt te worden – veilig te maken. Later komt men er dan pas achter dat het gezichtsbepalend gebouw asbest bevat, en over nog wat onvolkomenheden beschikt.

Het duurde heel lang voordat uw raad het uit de strot van uw wethouder cultuur (Jan Peters) getrokken kreeg, maar deze gaf uiteindelijk toe voordat de cultuurnota naar uw raad komt er een onderzoek gedaan is naar het afstoten van cultureel vastgoed. Een voorstel voor het afstoten van culturele gebouwen kan zomaar eens eerder komen bij uw raad dan verwacht. U kunt het horen in geluid 1, in de eerste termijn van Jan Peters, rond 32min40. Hoewel de Blikken niet genoemd wordt zou ook die zomaar eens in het verhaal tevoorschijn kunnen komen, door eerder genoemde te verwachten extra kosten.

Dan toch de Pannehoef. We hebben niet alleen een cultuurcoach met een directe relatie met uw gemeente die in een bestuur van een stichting gaat zitten en zichzelf van leuk en subsidie voorziet, we hebben ook nog een gemeentewoordvoerder die dat doet. U hebt al vaker kennis gemaakt met Knarf, de zetbaas in de Pannehoef. Knarf liet bij zijn vorige werkgever al merken niet blij te zijn met Willem-Jan van der Zanden van GroenLinks. Die liet in deel 1 geen spaan heel van het reilen en zeilen bij de Pannehoef. Knarf sprak als gemeentewoordvoerder zijn waardering uit voor de voorzitter van 'Pannehoef Productiehuis'.

Ondertussen heeft Knarf al wat van uw knaken gespendeerd voor een nieuw bord aan de Pannehoef. Nu PH2 hetend. Ook is er meteen al wat van uw geld aan een nieuwe website uitgegeven. Daar valt te lezen: 'PH2 (PH kwadraat) krijg je als de PanneHoef vermenigvuldigt met ProductieHuis." Leuke teksten op de website van PH2, het zou ons niet eens verbazen als we kregen te horen dat er een onafhankelijk extern bureau voor ingehuurd is..

Knarf heeft nu eenmaal wat met een H en een 2, als bemoeial met jongeren bij uw gemeente hadden we ook al een H2O. We hebben vernomen dat Knarf er in eerste instantie aan dacht om de C van Cultuur ook nog te verwerken in de nieuwe naam voor de 'nieuwe Pannehoef'. Het probleem echter was dat de afkorting PCH2 -Ook wel bekend als de Volemdamse ziekte - al als trademark geregistreerd stond.

Lange inleiding, maar eindresultaat mag er voorlopig wezen. Feit is dat uw raad raadsbreed een amendement heeft aangenomen die de € 240.000 voor een cultuurmakelaar bevriest, en het geld nu als reserve geserveerd houdt om bij de behandeling van de cultuurnota te bepalen waaraan het besteed gaat worden. Amendement vindt u hier.

Irene ‘58

Oosterhout heeft op de Contreie een prachtig groot sportpark gerealiseerd. Het is duidelijk te merken dat uw college toch wel met het vraagstuk Irene ’58 in de maag zit. Tonnen aan euro `s uitgegeven voor onderhoud van een voetbalveld, dicht gelegen bij het sportpark, is toch een vorm van geldverspilling. In Den Hout heerst een clan-gevoel en Den Houtenaren schijnen toch een stukje identiteit aan Irene ’58 te ontlenen. Dat voelt uw raad, en dat ligt dan weer gevoelig. Ook daar wonen stemgerechtigden. Er gingen geluiden op om dan maar een kunstgrasveld neer te leggen. Het wordt uiteindelijk toch het vervangen van de toplaag van het huidig veld, met eventueel een drainage. We zeggen eventueel, omdat het bedrag voor deze nog niet in de raming zit. Voor duiding van deze: laatste geluid 4min08, antwoord wethouder sport.

Temperatuur zwembadwater

Nadat burgers en belanghebbende ruim de gelegenheid hadden gehad voor inspraak en ideeën is er uiteindelijk een prachtig recreatieoord de Warande gerealiseerd. Als donderslag bij heldere hemel kwam kort geleden ineens een verzoek van het Gehandicaptenplatform uit de lucht vallen, om het doelgroepenbad op te warmen tot 32 graden. Het Gehandicaptenplatform beschikt niet over een achterban en mag ook geen gebruik maken van het persoonsregistratiesysteem van uw gemeente, daarom heeft het een enquête uitgezet. Uw college wacht de resultaten van deze af en kijkt daarna wat de mogelijkheden zijn. Ook een verzoek van GroenLinks, de vergulde middenweg van op gezette tijden het bad te verwarmen tot 32 graden, wordt meegenomen.

Uiteraard is er nog meer behandeld maar we gaan niet alles voorkauwen. U hoort uw college aanvangen met hun eerste termijn. Daarna iedere partij hun tweede termijn, met vervolgens reacties op moties en amendementen met tot slot de besluitvorming: