zwiebertje

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat er in dit land Algemene Beschouwingen zijn geweest. Deze stonden vrijwel geheel in het teken van het vluchtelingenvraagstuk, waarmee ons continent worstelt. Het was meer een partijtje Wilders tegen de rest van politiek correct Nederland.

Het braafste jongetje van de klas syndroom

Nederlanders nemen anderen graag de maat, met het beroemde opgeheven vingertje inbegrepen, om vervolgens de onverklaarbare drang te hebben de wereld even te laten zien hoe het wél moet. U zag het ook al in 1997 bij het ‘Stabiliteits- en groeipact’, anderen lapten het aan hun laars en Nederland laat wel eens even zien hoe het wél moet. We dragen braaf miljarden en miljarden euro`s naar Brussel. Het buitenland kent dit naar trekje van Nederland, en lacht in zijn vuistje.

De EU kan maar niet tot een oplossing komen voor de vluchtelingenstroom, en schuift het telkens voor zich uit. Domweg omdat er lidstaten zijn die wel de lusten van een EU (heel veel gratis geld) willen hebben maar niet de lasten. Je verwacht het niet, maar daar komt die onverklaarbare drang van Nederland weer om de hoek kijken: het beroemde foei-vingertje opsteken en de “Welkom asiel/gelukszoekers-voetmatjes” bij de voordeur van onze grens klaarleggen. Het buitenland kent dit naar trekje van Nederland, en lacht in zijn vuistje.

Minister roept, wij draaien.

Toen uw regering nog maar enkele centrale opvangplaatsen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers wilde hebben riepen ze gemeente op om vooral niet aan vrijmetselarij te gaan doen met bed-bad-brood-voorzieningen. Daar kwam de andere beroemde vinger omhoog, en voelde raadsleden zich geroepen om haat-tegen-de-regering-moties rond te strooien. En kijk, er wordt een oproepje voor opvang gedaan en ineens is er geen betere peer te vinden dan de minister van Veiligheid & Justitie (VVD).

Linkse kerk gaat los op social media

U kunt uw browser niet naar Twitter, Facebook of noem maar op sturen of u komt ze tegen. Al het kwade komt van Geert Wilders – niet geheel onpopulair in dit dorp – en er kunnen niet genoeg vluchtelingen zonder status (of het nou economische vluchtelingen zijn of niet) naar ons land gehaald worden. Asielzoekerscentrum in Duitsland in de fik gestoken? Dat is de schuld van ophitser Wilders. Vreemd genoeg noemen ze oproepen tot geweld in Duitsland zelf ‘Ein Taubendachje machen’, maar dat terzijde.

Aan mensen die hun vrees uiten dat ze nog langer moeten wachten op een betaalbare woning, omdat asielzoekers voorrang krijgen, wordt doodleuk medegedeeld dat ze maar bij Wilders moeten gaan klagen. Die is er namelijk verantwoordelijk voor dat woningcorporaties betaalbare woningen moesten verkopen, aldus hun hypocriete retoriek. Hypocriet is het zeer zeker te noemen. Zoekt u op deze site maar eens naar alle verslagen hoe er door uw bestuur en raadsleden met de woonvisie omgesprongen wordt. Bij elke ontwikkeling van een wijk zijn de sociale koop- en huurwoningen het ondergeschoven kindje. Er is altijd wel een reden om de richtlijn 30% betaalbare woningen los te laten. De oren naar de projectontwikkelaar laten hangen is schering en inslag in dit Storp. Daarnaast is het een publiek geheim dat uw bestuur liever voor de middenklasse en hoger bouwt. Hypotheekslaven klagen wel, maar betalen wel braaf hun belasting. En de bijstandstrekkers, inclusief al hun kwijtscheldingen voor belastingen,sterven automatisch uit.

En daar hebben we het gesodemieter al (klik)

Maar goed, onze bestuurders kunnen nu op bestuurdersfeestjes mooi de blits maken: "Goh, meen je dat? Hebben jullie geen vluchtelingen opgevangen?" Uiteraard met de bekende minachtende blik erbij.

Sociale Dumpplaats

Wie denkt dat onze SW voor ‘Sociale Werkvoorziening’ staat slaat de plank een beetje mis. Sinds er een flinke overheadlaag overheen gegoten is wordt het als 'de gezamenlijke hoer' gebruikt. De mensen waar het voor opgericht is worden op allerlei manieren gekort, terwijl de overhead mooi weer speelt. Zo zijn er bij ons gevallen bekend van het (weg)pesten van de doelgroep, omdat men er zonodig allerlei gespuis moet laten re-integreren. Gooi maar over de schutting joh, maar wel met rugzakje vol geld.

Wanneer de toestroom (met rugzakje vol geld) door de nieuwe participatiewet dreigt op te drogen gaat men ineens spreken van een 'zeer kwetsbare' groep waar 'zeer zorgvuldig' mee omgesprongen dient te worden. Behalve dan als er aan een andere doelgroep wat te verdienen valt. Dan komt de kwetsbare doelgroep van nog niets wetend opdagen op hun werk en hoort de 'zeer kwetsbare' groep, waar 'zeer zorgvuldig' mee omgegaan moet worden, dat ze nieuwe buurtbewoners hebben. Waar ze absoluut geen contact mee mogen maken.

Sollen met mensen is ook een bestuurlijke kwaliteit.