logo storp pngZo had men de 'Nota van Uitgangspunten Sportaccommodatiebeleid' beter kunnen noemen.

De gemeente Oosterhout heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit van sportaccommodaties. Dat is steeds gebeurd vanuit bewuste keuzes en vanuit de basisgedachte dat de gemeente het belangrijk vindt sportverenigingen en sporters opeen adequate wijze te faciliteren. Wie echter terugkijkt op de afgelopen 25 jaar moet ook constateren dat veel van deze investeringsbeslissingen nogal ad hoc zijn gelopen. Een helder uitgesproken en duidelijk vastgelegd investeringsbeleid op het gebied van sportaccommodaties heeft al die tijd ontbroken.

Hoewel de nota wat uitgebreider is werd er haast alleen opiniërend gesproken over de noodzaak van een kunstgrasveld bij Irene`58. Met een recentelijk gerealiseerd prachtig sportpark in de nabijheid moet er wegens dorpssentimenten nogmaals extra geld gespendeerd worden om iedereen tevreden te houden. Ieder zijn meug, zullen we maar zeggen.