STHA

En Willemsen? Nog met burgers gesproken toevallig?

Met die kop sloten we de discussie van 'Resultaten inspraak stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Wilhelminahaven (MPO-terrein' van 25 februari jongstleden af.


Nu was het logisch vervolg daarvan dat er een nota 'Voorstel tot vaststelling bestemmingplan Wilhelminahaven' besproken ging worden. En dat geschiedde dan ook. Er was vooral van Gezond Burgerverstand te horen dat volgens hen Willemsen het weer vertikt had om naar burgers te luisteren. Waarom moet daardoor alles voor de rechter uitgevochten worden? Een reële vraag, we gaan het vanzelf zien.

De Wereldkampioen Ruimtelijke Ordening van Gemeentebelangen is al weer hersteld van het schrikbeeld van planschade aan de broek krijgen. Hij ging weer als een echte wereldkampioen los op het torentje van 40 meter, strak plan volgens hem. De fracties van GroenLinks, Groen Brabant en GBV vonden echter van niet, ze diende een amendement in om de toren naar 21 meter te krijgen. Deze zou het echter niet halen.

In de zienswijze van de VVD`er, die zich wederom wat afzijdig zat te houden, werd onder het kopje ‘Flora en fauna’ de vrees uitgesproken over het welzijn van Vleermuisjes. De ‘Ecologische QuickScan’ is immers al meer dan 2 jaar oud en zou heden ten dage zomaar eens kunnen zijn dat er zich in het gebied beschermde soorten beesies gevestigd hebben waar een speciale ontheffingsvergunning voor nodig is. Daarmee is aangetoond dat voor de VVD de vleermuisjes in de omgeving van de Molenstraat van een ander kaliber zijn dan die van Oranjewoud, en de natuur ook ineens een andere status heeft dan bij bijv. besluiten als de N629. GroenLinks noemde het terechte zorgen van de meneer van de VVD. Er was zelfs geen spatje ironie in de stem van Willem Jan van der Zanden (GL) te horen.

Ook hoort u dat er zorgen zijn over de verkeersafwikkeling in het gebied. Zorgen die zeer terecht zijn. Het zal later de noodzaak duidelijk maken van een ontsluiting aan de Zuid- en Westzijde van dit Storp. Ook al zo`n paradepaardje van de VVD, waar op die kwetsbare plaatsen dezelfde Flora en Fauna toch een mindere status toegedicht zijn.

Kortom, veel luisterplezier: