logo storp pngDat mocht u hopen. Heel veel geld, en geld dat overblijft, gaat linea recta nar enkele doelgroepen die uw raad koestert. In verkiezingstijd ziet u nog mondjesmaat geluiden over bijv. de belachelijke hoge hondenbelastingen, die dit Storp hanteert om vooral niet aan hondendoeleinden te besteden. Uw bestuur, inclusief raad, gooit het liever over de balk aan bezigheden waar ze zelf, en enkele vrinden, plezier aan beleven. De behandeling van een begroting, zoals van afgelopen dinsdag, is dan de ideale avond om weer eens wat vliegertjes op te laten.

De bekende knoppen van Gemeentebelangen

Deze fractie zal het niet laten om voor hun eigen belangen op te komen. Wederom kwamen de alom bekende knoppen ter sprake, om die weer eens richting Eigenbelangen te draaien. Het liep weer spaak. We zien de knopjes van rioolheffing bij de eerste beste gelegenheid weer graag terugkomen.

Intense burgerhaat 3.0

Waar uw gemeente aan de ene kant u oproept om vooral overal over mee te praten, werpen ze aan de andere kant een dikke vestingmuur op. Uw gemeente is heel goed zelf in staat om te bepalen wat wel of niet goed is voor u.

Zo beschikt uw gemeente over een heuse Facebookpagina, bijgehouden door heuse Facebookambtenaren die er soms meer een persoonlijke weblog van maken; en ook nog eens uitblinken door domme antwoorden op serieuze vragen van bezorgde burgers te geven. Om via een contactformulier uw gemeente te bereiken dient u – als het aan uw gemeente ligt - eerst in te loggen met DIGID, daarna kunt u uw vraag of opmerking kwijt. Kortom, uw gemeente is het geven van domme antwoorden zelf ook zat, en dan is het moeilijker maken tot stellen van vragen een logisch vervolg. Het is te prijzen dat meerdere raadsleden niets zien in dit onnodig burgertje pesten.

De Gouden Driehoek

De bekende gezichten hadden uw raad wederom eens aangeklampt, voor wederom een flinke zak gratis geld. Uw gemeente had al € 15.000 toegezegd aan de Biënnale van de Stichting Heilige Driehoek. Een kunstmanifestatie waarbij in de drie kloosters religieuze kunst gepresenteerd gaat worden. Deze ondernemende stichting had aangegeven hun *kuch* uiterste best te gaan doen om *kuch* opzoek te gaan sponsoren. Zoals schooien bij onze provincie. Net als bij de mooie kloostermuur doet men het voorkomen alsof het dan geen belastinggeld is. We hebben toch geld zat, dus deze keer waren het de Citroendemocraten van het CDA die aandrongen om die arme mensen het niet aan te doen om enige moeite te doen. Laten we ze meteen maar weer volblaffen met de beoogde 50.000 die ze zeggen nodig te hebben. Dit voorstel zou het deze keer niet halen. Deze keer, zeggen we er maar nadrukkelijk bij. Betalen zal u.

Waar het bij de een zo komt aanvliegen moet de ander zijn uiterste best doen om zijn bestaansrecht te bewijzen. Het Centrum voor CircusKunst is er zo`n eentje van. Die dreigde de deuren te moeten sluiten, omdat uw gemeente wil dat ze in 3 jaar tijd op hun eigen benen staan. Uw raad stak hier een stokje voor.

De Pannehoef

U weet ondertussen dat dit strikt een ambtenarenaangelegenheid is. Wat fijn dat er dan geschorst kan worden, als er vragen zijn die de wethouder niet direct kan beantwoorden. Beroepshalve zitten de uitbaters van de Pannehoef toch al in de zaal.

En zo kunt u nog wel wat meer dingetjes uit de geluiden filteren: