bacootjeOp veler verzoek de geluiden van de insprekers betreffende `t Zandoogje van 26 januari. Helaas is van laatste inspreker niet voldoende opname beschikbaar, en daarom niet geplaatst. Storpmannetje zal zijn best doen om die nog te pakken te krijgen.

Storp heeft na het bericht over het een-tweetje tussen een paar linkse rakkers en dito wethouder nog geen aandacht besteed aan het AZC. We wachten eerst het besluit af.

Alle betogen laten zien dat er wel degelijk fatsoenlijk over vluchtelingen gesproken kan worden. De eyecatcher was toch wel het wantrouwen tegen de burgemeester. Velen die met de lokale politiek in aanraking komen beschouwen de burgemeester een beetje als een van der Steur. Geen tegenspraak dulden, overtuigd van het eigen gelijk; en pas een beetje meebewegen als de eigen functie in gevaar dreigt te komen. Begrijpelijk dat niemand de veiligheid van zijn kind in dat soort handen wil leggen. Om teleurstelling te voorkomen hebben we ons politiek verslaggever gevraagd wat men 2 februari aanstaande kan verwachten. Als de raad zelf over de kwestie gaat praten. Hij zegt het volgende:

Hoe je het ook bekijkt, het blijft politiek. De landelijke googelt met cijfers van aantallen vluchtelingen en besluitvorming, bang om kiezers te verliezen. Lokaal zal de angst om zetels te verliezen bij de volgende verkiezingen niet anders zijn. De vraag is dan: hoe zeggen we ‘JA’ tegen dit plan zonder dat dit later tegen ons gaat werken. De simpele oplossing ziet u steeds terugkomen. COA. Een groot orgaan zonder gezicht, dus makkelijk om die alle schuld in de schoenen te schuiven. Het lijkt wel of COA heilig verklaard is. Elk aangedragen alternatief is: mag niet van COA of COA dit en dat. De voorspelling is dan ook dat er avondvullend vergaderd wordt, met 1 of 2 schorsinkjes om de spanning op te voeren en net te doen of er naar u geluisterd is. Daarna worden de beroemde woorden uitgesproken: “Voorzitter, we hebben goed naar de angsten van de burgers geluisterd, maar de burgemeester heeft ons voldoende gerust kunnen stellen dat het goed geregeld is met de veiligheid. Daarom kunnen wij met dit plan instemmen.”

Besef wel dat er géén enkele verplichting bestaat om deze categorie vluchtelingen op te vangen. Het zijn geen statushouders.

Dan nu geluid.