fopspeenDankzij de VVD

Zoals voorspeld was de uitkomst van de raadsvergadering geen verrassing te noemen, het was alleen afwachten hoe de uitkomst `JA voor de locatie` gefopspeenificeerd ging worden. De bijzondere aandacht voor het politieke spel ging toch wel uit naar Gemeentebelangen en de VVD. Vooral voor de VVD is de omgeving van de LMP-weg een open zenuw. Het is bekend dat veel van hun kiezers rond die weg zetelen.

Van de 2 eerder genoemde partijen bleek Gemeentebelangen, in overstemming met inbreng en stemgedrag bij moties, het standvastigste te noemen. De fracties Gezond Burgerverstand en Groen Brabant hadden een motie ingediend, die het college opriep om `t Zandoogje als locatie voor een AZC te schrappen. Deze motie werd door de VVD geblokkeerd, en heeft het daardoor met 10 stemmen voor niet gehaald. VVD kwam zelf met een motie - die moet verdoezelen dat ze met de locatie instemmen. Van ellende maar mede ingediend door Gezond Burgerverstand, Groen Brabant en Gemeentebelangen; zodat bewoners nog enigszins (valse) hoop kunnen hebben dat het tij keert.

 

COA zuigt

Er was – ook bij inbreng college - veel verontwaardiging over het COA te horen. Vooral over hoe de informatieavond verlopen was. Het boetekleed past iedereen, behalve uw Bacootje. In gemeenten waar men de inwoners wél serieus neemt regelen ze voor dit soort gelegenheden een zaal waar burgers gewoon aan het woord kunnen komen. Tevens hoort u een SP-wethouder collegestandpunten verdedigen als een slappe washand. Tijd voor hem om eens les te gaan nemen bij wethouder Willemsen.

PvdA lachende derde

Opzeeland – nog steeds bedroefd omdat niemand hem als wethouder wilde hebben – kwam met de bekende kletspraat zoals we dat van hem gewend zijn. “Zachte landing”, en dat soort prietpraat ging minuten lang door. Het is echter voor een groot deel aan de PvdA te danken dat locatie `t Zandoogje nog steeds beschikbaar is. Het waren immers hun vrienden die voor een habbekrats nieuwe verblijfsruimte nodig hadden. Als toen nog collegepartij was dat voor een paar vrinden zo geregeld.

Bezint eer ge begint

Toekomstige bezwaarmakers bij toekomstige collegebesluiten kunnen in hun handen wrijven. Er is geen hond meer te vinden die dit stadsbestuur nog vertrouwt als ze ooit ergens nog eens een noodgebouw voor bijv. schoolkinderopvang willen realiseren. Met hoe ze in deze casus omwonende gefopt en jaren een worst voorgehouden hebben kan men in de toekomst heus wel een punt maken bij de RvS. Ze doen maar wat raak met gemeentelijk vastgoed.