U bent blij gemaakt met dode mus

dodemusDe politiek kennende zullen we dat voorlopig maar stellen als u puntje 3 van de motie ‘Coulance Compensatieregeling HBH’ even naleest. We komen er later op terug.

Het kan u niet ontgaan zijn dat er in dit Storp nogal wat te doen is over de regeling Hulp bij het huishouden (Hbh). Storp was aanwezig bij het begin van alle ellende, althans voor uw college.

Eieren voor je geld kiezen

Als u de discussie van beide dagen beluistert zal het toch ook u opvallen dat voordat het college u niet in de kou laat staan, u eerst langs twee meetlatten gelegd wordt. De juridische en de financiële. Het meetlatje van solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid (jawel, het paradepaardje van SP die lid is van het college tijdens verkiezingen) ligt waarschijnlijk nog ergen in een of ander lade.

Na de verloren strijd met de wet te zijn aangegaan hoort u uw wethouder zeggen dat er een schikking met de 400 bezwaarmakers is getroffen. Voor de juridische kosten, zoals wel vaker gewoonlijk is bij verloren bestuursrechtelijke procedures. De huisjuristen van het Slotjesveld hebben uw college het advies meegegeven niet verder te procederen, daar de kans van slagen nihil is.

Uw college weet deze blamage feilloos om te zetten in gezichtsherstel, door te stellen dat je het geld voor de kosten van doorprocederen – bij rechtszaken waar je bij voorbaat toch kansloos bent – beter kan besteden aan de mensen die het nodig hebben. Alsof het een kansspel berekening betreft.

We snappen dat dit alles nogal cru overkomt, maar we zeggen het niet zomaar. kijkt u het allemaal maar nog maar eens terug door op het plaatje in dit bericht te klikken.

Het Bromtol-akkoord

Er is een heleboel te doen geweest over de overschotten van zorggeld. Zo ook in het Storpse, er is flink gedebatteerd en vuilspuiterij geweest over de keuze van de meerderheid van uw raad om zorggelden in een rotonde te investeren.

Het is ons wel duidelijk dat enkele partijen – met die van Gemeentebelangen en SP in het bijzonder – over een rubberen ruggengraat beschikken. Net voordat de motie, van die je wist dat die komen zou eindelijk daar was, maaide Gemeentebelangen en SP het gras voor de voeten van de oppositie weg. Ze kwamen met een eigen motie, met eenzelfde soort strekking. Misschien toch wel een beetje geschrokken zijnde van de commotie in de media, over zorggelden die naar een rotonde gaan, kwam er uiteindelijk dan toch een knieval met Coulance naar de 1100 mensen die geen bezwaar hadden aangetekend.

Geen motie van: Los het op!. Nee dat niet, wederom een motie met een escape (punt 3) voor uw college erin verwerkt. U zal zelf moeten aantonen wat de gemaakte kosten zijn. Ook de bonnetjes voor het toesteken van wat geld aan de persoon die u geholpen heeft, terwijl uw gemeente achteroverleunend de juridische procedures af zat te wachten, zal u moeten overleggen.

We wensen u veel succes aan de gemeentebalie, en hopen mede met u dat u de juridische en financiële meetlat zonder noemenswaardige problemen kunt passeren.