ambtenaar picaUw raad heeft de nota ‘Van meedenken tot meedoen’ behandeld. We hebbenwederom weer eens smakelijk kunnen lachen.

Het gaat allemaal om werkwoordjes. Weet u nog?

Het kind met het badwater weggooien

Had enkele jaren terug uw raad, college en ambtenaren dit aloude spreekwoord maar ter harte genomen. Dan konden ze zichzelf een hoop zinloos geouwehoer besparen. Verenigingen hebben ze uit gebouwen gejaagd, om zelf een van de gebouwen in te nemen voor hun eigen ambtenarenhobby`s. Er moeten zakken geld naar SubsidieSlurpplus om weggejaagde burgers de weg terug naar activiteitencentra te zien laten vinden. Enhet  toch nog vreemd vinden dat mensen het wel gehad hebben met deze eigenheimers.

Oud zeer, van nog maar zeer kort geleden, is nog steeds niet verwerkt. U hoort dan ook opnieuw de Bromtol welig tieren in uw raadszaal. Gezond Burgerverstand trachtte d.m.v. van een motie uw college en ambtenaren op relatietherapie te sturen. Storp had zich graag beschikbaar gesteld. Helaas werd de motie niet aangenomen.