logo storp pngHet lijkt aanvankelijk allemaal zo simpel. Er moet een weg komen voor een betere verkeersafwikkeling voor Dongen en Oosterhout. Er worden een stuk of 11 varianten verzonnen en daar blijven er uiteindelijk enkele geschikte van over voor nader onderzoek. Dan moet er een MER (milieueffectrapportage) komen en dan komt er uiteindelijk een meest geschikte variant uit.

Om die MER er te laten komen hoefde de raad alleen maar hun handtekening onder de nota te zetten. Niet meer, niet minder. "Kat in `t bakkie", of "hamerstuk", zouden we zeggen als simpele tribuneklant.. Maar zo werkt dat niet. Met dit soort procedures wordt het pijnlijk duidelijk hoe er met geld gesmeten wordt wanneer meerdere gemeentes moeten beslissen over een verbinding die beide grondgebieden aangaat. "Je hebt met meerdere gezagen te maken", aldus Yves de Boer. Soms verlang je wel eens naar een dictator in dit land.

Nadat eerst de Dongense raadsleden al aangestoken waren was het gisteravond de beurt aan uw raad om het DOA-virus onder de leden te krijgen.

Leden van 'Platform DOA (Dongen Oosterhout Anders)' hadden de oversteek gewaagd om, bij monde van DOA-voorzitter R Roubos, in te spreken op raadsnota 0007047. DOA ziet liever dat de verbinding ten zuiden van het Wilhelminakanaal, van de Steenstraat, langs de Duiventoren afbuigend langs de Plantagelaan op industrieterrein Vijf Eiken, richting A27 komt (klik op afbeelding, Plantagelaan is groene pijl)

Deze variant kost enkele hectare bos, maar dat zou 100% gecompenseerd worden, aldus Roubos. Enkele partijen bleken hiervoor gevoelig te zijn. CDA diende zelfs een amendement in om de DOA-variant alsnog in het onderzoek te betrekken. Dit amendement kon op de steun van Groen66 rekenen, wat GL66 vervolgens weer een oorveeg van Cees Noltee (Groen Brabant) opleverde. "Halen jullie de naam Groen ook maar voor je naam weg als je kan instemmen met het vernielen van hectares bos", aldus Cees. Het amendement zou het uiteindelijk niet halen. Dit tot groot verdriet van het CDA, die zagen onze goede buurschap met Dongen in rook opgaan.

Jan Peters (VVD) diende namens deze een amendement in die het wel haalde. Het komt neer op een uitbreiding van een bestaande variant. De uiteindelijke besluitvorming luidt nu (amendement VVD in het vet):
De richtlijnen voor het milieueffectrapport N629 Dongen-Oosterhout, conform het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, gedateerd 10 april 2007, vast te stellen mits in die rapportage tevens wordt onderzocht de 'Logische Variant' die in grote lijnen neerkomt op een tracé dat de Steenstraat in Dongen zo oostelijk mogelijk aansluit op de zuidoever van het kanaal, vandaar langs de zuidoever in westelijke richting tot aan de oostgrens van de beoogde uitbreiding van Everdenberg loopt en zich daarna splitst in noordelijke richting over of onder het kanaal, langs Everdenberg richting Ekelstraat en in zuidwestelijke richting in eerste instantie naar de Vijfeikenweg en wel zodanig dat in tweede instantie op een wat langere termijn ter hoogte van de Materlaan een vloeinde aansluiting met de A27 kan worden gerealiseerd.

Wil u het allemaal nog wel snappen?
Wij niet.