Jawel mensen, die bestaat. Landelijk zelfs. Dus ook in ons klein Storpje.
Is dit dan zo`n groot nieuws Storp, zult u nu denken. Jawel, dat is het. Uw gemeente denkt namelijk voor Flora en Fauna eigen regels te kunnen opstellen, en deze bij de landelijke instanties door de strot te duwen. Het algemeen bekende `slager keurt eigen vleeswaren`.
Het zijn de vampiers die over vleermuizen denken te gaan.

Maar het kan heel goed mogelijk zijn dat Oranjewoud genoegen moet nemen met een onzichtbaar duurzaam gebouw op de door hen afgedwongen A-locatie. Onzichtbaar voor andere patsers door een in de weg staande geluidswal. Een soort D-locatie dus. Dat zou een flinke domper op de neus zijn. Die overigens de stank die aan deze casus zit toch al niet meer kon verdragen. Maar gaat u er maar eens lekker voor zitten!

Voor Milieuvereniging Oosterhout (MVO) is de strijd nog niet afgelopen. Het is ook nog eens een principekwestie geworden. Oranjewoud brengt dagelijks adviezen over plannen van anderen uit. Zorg er dan minimaal voor dat je je eigen boeltje op orde hebt. En vertrouw dan niet op de mensen uit het Vampire State Building aan Slotjesveld 1.

De leugen regeert

Een vertegenwoordiger van gemeente Oosterhout heeft op 2 zittingen verkondigd dat zij geen aanvraag om ontheffing van de flora- en faunawet hebben ingediend. Zij hebben wél hun plannen voor dat gebied ingediend in de overtuiging dat er geen ontheffing nodig zal zijn (ondanks dat de feiten door een door hen zelf ingehuurd buro waren vastgesteld). Zij verwachtten een wat men noemt: 'positieve afwijzing'.

Uit de beschikking van 'Dienst Regelingen' blijkt dat hun verwachting geenzins overeenkomt met de feiten. Daarom werden hun ingediende plannen als aanvraag om ontheffing behandeld. Dus: ze wisten dat donders goed in juni en augustus bij de Raad van State.

{rokbox size=|fullscreen| album=|politiek| title=|Afwijzing |thumb=|images/stories/contentpicas/pdf.gif|}storp/pdf/aug2012/ow/afwijzing-flora-f-wet.pdf{/rokbox}

Een ontheffing van de flora- en faunawet wet op grond van artikel 75, lid 6 enz. (zie pag. 4 bovenste alinia van de brief ) wordt voor de soorten in het gebied aan de Beneluxweg alleen verleend als er sprake is van "dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten". Daar kan de gemeente Oosterhout met al hun ingediende plannen en mooie woorden van onderbouwing niet aan voldoen.

Daarom veegt de 'Dienst Regelingen' de vloer aan met de onderbouwing en redeneringen van de gemeente Oosterhout.

Conclusie

De geluidswal mag niet worden gekapt omdat daarmee de Flora- en faunawet wordt overtreden. Het is goed als MVO de komende tijd nauwkeurig de vinger aan de pols en een oogje in het zeil houdt, zodat niet voorbarig met de geluidswal aan het werk wordt gegaan. Als ze dat wel van plan zijn is dat onrechtmatig. Dat wordt pas anders als de Dienst Regelingen (VROM) naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeente tot een ander besluit komt.