Oscars17.jpgTijdens de raadsvergadering van 22 september constateerde Gerard Oomen, fractievoorzitter van de Onafhankelijke Fractie dat het plakken van allerhande reclame-uitingen op electriciteitskasten en afvalbakken een grote ergernis is, die bestreden moet worden. Dit plakken moet worden beboet in het kader van ‘de vervuiler betaalt’. Zo constateerde Oomen dat zelfs de fractievoorzitter van Gemeentebelangen, die schoon, heel en veilig toch hoog in het vaandel heeft staan, zich schuldig maakt aan deze vervuiling. Een kleine rondgang door de stad op woensdag 23 september bevestigde voor mij deze stelling.

Want al vele jaren schreeuwt de fractievoorzitter van Gemeentebelangen, Arnoud Kastelijns van de daken dat Oosterhout toch vooral "Schoon, Heel en Veilig" moet zijn. Dit onderwerp heeft een prominente plaats in het laatste verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen:

"Al langer dringt Gemeentebelangen erop aan dat onze gemeente schoon, heel en veilig moet zijn. Een stad die vies is en waar veel dingen kapot zijn, roept verloedering op en mensen vinden dat geen prettige woonomgeving."

Een van de zaken die nu juist zorgt voor verloedering is het wildplakken door bedrijven en andere commerciële organisaties. Iets dat zeer regelmatig in Oosterhout gebeurt. Wij zouden dan ook verwachten dat Arnoud Kastelijns vooraan staat in het bestrijden van deze vorm van verloedering. Maar als eigenaar van een discotheek in Raamsdonksveer heeft juist hij de afgelopen tijd heel Oosterhout illegaal volgeplakt met posters. En dat terwijl Arnoud Kastelijns als raadslid juist verantwoordelijk is voor het vaststellen van diezelfde regels.

En wat zegt het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen over mensen, die de regels niet naleven: "De controle op de naleving van de regels en het opleggen van sancties bij het niet daaraan voldoen, moeten hoge prioriteit hebben."

Ondergetekende is benieuwd wat er in het komende verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen zal staan over schoon, heel en veilig en de aanpak van mensen, die de regels overtreden.

Willem- Jan van der Zanden
Fractievoorzitter GroenLinks/D66 in Oosterhout

Klik op de pica`s voor een vergroting