Aan alle stemmers en vooral niet stemmers.
Wanneer we blijven stemmen zoals bij de verkiezingen van vier jaar geleden, blijft Oosterhout zitten met een min of meer ongeschikt stadsbestuur. Dat kunnen we nu net niet hebben, want zoals u weet zit Oosterhout voor de komende jaren opgescheept met een tekort in de begroting van ongeveer 9 miljoen € op jaarbasis. Om dit tekort op te vangen zal er het een of ander moeten gebeuren in onze stad. Het stadsbestuur is volop bezig om door middel van verschuivingen en bezuinigingen dit tekort weg te poetsen.

Dat deze operatie ten koste zal gaan van de burger staat als een paal boven water. Bezuinigen op alle fronten zoals op sport, openbaar groen, subsidies, onderhoud openbare ruimte enz. maar ook verhoging van belastingen zoals de OZB, zal aan de orde zijn. Groen Brabant is van mening dat het anders moet. Wij willen die bezuinigingen niet ten koste laten gaan van de burger. Groen Brabant wil dat het stadsbestuur de tering naar de nering gaat zetten. En vooral afziet van de onzinprojecten die zij nu op stapel heeft staan, zoals het Huis van Cultuur en het actieplan Stadshart. Er wordt ons, de bewoners van Oosterhout, aangepraat dat er koste wat kost een Huis van Cultuur moet komen. Vooral mensen uit de cultuurwereld en van het Santrijnpanel praten ons dat gevoel aan.

Echter: zij vertegenwoordigen minder dan 1% van de Oosterhoutse bevolking. Natuurlijk is Groen Brabant voor cultuur, maar dat een megalomaan project zoals het Huis van Cultuur dat 35 miljoen euro kost al onze reserves opsnoept gaat ons te ver. Bovendien worden we ook nog opgezadeld met een last van een miljoen per jaar om dit gebouw op orde te houden, de zogenaamde exploitatielasten.

Ons advies: ga in ieder geval stemmen op 3 maart, en stem op Cees Noltee want dan houdt u een volle portemonnee. Bij voorbaat dank.

Cees Noltee - Groen Brabant Lijst 6